Hopp til hovedinnhold


Ny ambulansebil på Smøla

Ambulansetjenesten på Smøla har de siste årene vært gjennom store forandringer. Sist ut er en splitter ny ambulansebil, som kom til stasjonen like før påske, melder Nordvest-Nytt.
Etter at Ambulanse Midt-Norge overtok ambulansetjenesten i kommunen, har mye forandret seg for de fire personene som en gang var synonymt med Smøla og ambulanse.
Fire har i dag blitt til tretten, og tar man med ambulansebåten Øyvakt, er det hele tyve personer i de prehospitale tjenester på Smøla.
Fra 1. januar i år ble det nok ei forandring. Ambulanse Midt-Norge HF ble da integrert i den øvrige spesialisthelsetjenesten i Helse Midt-Norge, og virksomheten i foretaket ble overført til henholdsvis St Olavs Hospital HF, Helse Nord-Trøndelag HF og Helse Møre og Romsdal HF.
I den anledning ble det også bestemt at alle ambulansebiler i foretaket skulle ha samme standardutrustning.
– Når alle bilene er likedan innvendig, skal man i realiteten kunne gå over fra bilen på Smøla til en i Trondheim, og finne alt på samme plass man er vant til. En stor fordel med tanke på vikarer for eksempel, som dermed slipper å gjøre seg kjent om bord i en ny bil for hver gang, sier seksjonsleder ved stasjonen på Smøla, Thor Otto Dyrnes.
Skiftes ut
Med helseforetaket som eier av bilene, betyr dette at disse vil bli utskiftet etter ei viss tid. Samtidig er det ingen selvfølge i det å ha den samme bilen gjennom hele perioden, forteller Dyrnes.
– Hvis en bil er kjørt lite, kan denne bli byttet ut med en som har blitt desto mer kjørt. Her kommer standardutrustningen inn i bildet igjen, da man skal kunne gjøre dette byttet uten problemer for ambulansepersonellet. Her må jeg forresten tilføye at det utstyret som vi på Smøla har kjøpt inn, og som vi fortsatt vil kjøpe inn via gavemidler, fremdeles vil være i bilen som er stasjonert her. Dette er utstyr som vi tar ut, og som derfor ikke vil være med hvis eller når vi må bytte bil. En annen ting er at vi ikke lenger har reservebil etter at helseforetaket tok over. Om det skulle skje noe, blir det rekvirert bil fra Aure, noe som jeg personlig ikke tror skal by på problemer.
Les mer om saken hos Nordvest-Nytt