Hopp til hovedinnhold


NTS sliter med ambulansene

Ambulanse og godstransporten i Namsos Trafikkselskap ASA går dårlig. Men båt og fergedrifta gjennom FosenNamsos Sjø AS går godt.

Ambulanse og godstransporten i Namsos Trafikkselskap ASA går dårlig. Men båt og fergedrifta gjennom FosenNamsos Sjø AS går godt, skriver Namdalsavisa.

Ambulanse ga pluss 318000 kroner. Men i same periode i fjor var det pluss 4519 000 kroner innen ambulansene.

Adm. dir. Odd Ivar Løvhaugen underslår ikke at de sliter med ambulansene.

NTS har mistet kontrakter i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

Og spesielt i Oppland sliter de med rekruttering av personell.

- Dette fører til at vi må drive med kostbar overtidsbetaling, opplyser Løvhaugen.

Dessuten er det svært høyt sykefravær blant ambulanseansatte.

- Vi ligger på cirka sju-ni prosent sykefravær mot tre-fire prosent innen gods- og terminaldrift, opplyser Løvhaugen.

Ambulansedrifta er utvilsomt den største utfordringa for NTS også framover.

Sykehuset Innlandet har vedtatt å overta ambulansedrifta selv.

Helse Nord har også vedtatt å drive ambulansen i egen regi. Det vurderes også Midt-Norge.

Les mer om saken i Namdalsavisa