Hopp til hovedinnhold


NTS fanget av depresjon

- Vi er nok hardt rammet av den generelle depresjonen i aksjemarkedet, og at det er liten bevegelse i vår aksje.

- Vi er nok hardt rammet av den generelle depresjonen i aksjemarkedet, og at det er liten bevegelse i vår aksje, skriver Namdalsavisen.

Det sier adm. dir Odd Ivar Løvhaugen i Namsos Trafikkselskap ASA som forklaring på at selskapet bare i år har rast i verdi tilsvarende 46 millioner kroner.

- Negative signaler - som mindre omfattende ambulansetjeneste og andre ting - kan være en av årsakene til at vi kommer dårlig ut i noteringene på børsen, mener Løvhaugen.

God pengekontroll

NTS ASA har vært notert til over 90 kroner per aksje på sitt sterkeste. I år har kursen hatt en topp på 79 kroner, mens aksjen i går lå på døye 38 kroner kroner.

Med en million aksjer betyr det at selskapets registrerte verdi har falt med 57 millioner kroner.

- Vi blir nok fanget av den generelle depresjonen som har vært i aksjemarkedet. Men nå er dette et notert fall, og en registrert markedsverdi. Det betyr ingenting for den daglige drifta i trafikkselskapet.

- Pengemengden i selskapet har vi kontroll på. Så lenge vi ikke skal ha noen emisjon betyr det lite hva aksjen er notert til. Men skulle vi gått ut med en emisjon på flere millioner kroner, ville dagens eiere tapt verdier i forhold til reduserte andeler.

Ingen dramatikk

Adm. dir. Løvhaugen ser godt situasjonen med liten bevegelse i NTS-aksjen, og at det har vært slik over tid. Lav bevegelse er medvirkende til synkende kurs.

- Vi liker ikke situasjonen, men det er heller ingen dramatikk i det som skjer. Vi har en god dialog med vår bankforbindelse, slik at dette fallet på børsen ikke får noen innflytelse på den daglige drift i selskapet.

- Beslutninga om å ta ut sjøtransporten og etablere Fosen Namsos Sjø AS har ikke vært medvirkende til negativt fokus på NTS-aksjen?

- Nei, det mener jeg skulle ha motsatt effekt. Å ha en tredel eierskap i et nytt solid selskap skulle heller bidra positivt i så måte, mener adm. dir Løvhaugen.

Les hele saken i Namdalsavisen