Hopp til hovedinnhold


NTS ambulanse – det går likar no

NTS halvårsrapport viser et overskudd i perioden.

NTS halvårsrapport viser et overskudd i perioden.

Les hele saken på Oslo Børs News Web

- Konsernets driftsresultat pr. 30.06.2009 er samlet sett bedre i forhold til 2008. Mens godsvirksomheten har hatt en resultatnedgang har ambulansevirksomheten gitt en økt resultatbidrag, står det i halvårsrapporten. Videre: - Virksomhetsområdet ambulanse har gitt et driftsmessig resultat som er positivt i 1.halvår 2009 etter å ha hatt store driftsmessige tap i 2008.

Konsernets resultat før skatt pr. 30.6.2009 er +TNOK 1.955 mot  +TNOK
4.012 i 2008.

Ambulansedriften har i perioden gått som forventet uten spesielle hendelser. Omsetningen viser en økning på vel TNOK  9.000 i første halvår 2009 i forhold til samme periode i fjor.  Tilsvarende er oppnådd en resultatforbedring på TNOK 5.500 for samme periode.

- Årsaken ligger i hovedsak i store oppstartskostnader i 2008 (den gang nye kontrakter i Midt-Norge) samt store kostnader (overtidskostnader) i 2008 i forbindelse med manglende rekruttering av kvalifisert ambulansepersonell. Personellsituasjon er i 2009 tilnærmet normalisert, står det i halvårsrapporten.

NTS deltok i ny anbudskonkurranse til Helse Midt-Norge og Sykehuset Innlandet. De gjenvant områdene i Nord-Trøndelag og områdene de drifter for Sykehuset Innlandet, men tapte områdene i Sør-Trøndelag og på Nordmøre.

- Dette medfører en nedgang i kontraktsverdier på ca. 80 MNOK, tilsvarende ca. 40% av selskapets ambulansekontrakter. Inntil endringene skjer driver vi våre ambulanseområder i Midt-Norge på korttidskontrakt.

- Styret for Sykehuset Innlandet HF går inn for offentlig drift av all ambulansetjeneste i Innlandet, og har vedtatt en trinnvis innfasing over en periode på 2 år fra 2011 til 2013. Våre kontrakter i Hedmark vil i henhold til dette innlemmes i offentlig drift fra 01.01.13. Vårt ambulanseområde i Nord-Gudbrandsdalen er tenkt innlemmet i offentlig drift fra 2012 og gjeldende avtale videreføres frem til da.