Hopp til hovedinnhold
Paramedisin NTNU. Illustrasjonsfoto. Fotograf Lars Aune Svarhaug NTNU


NTNU i Gjøvik starter bachelorutdanning i paramedisin i 2021

Høsten 2021 starter NTNU i Gjøvik utdanning i paramedisin.

Den treårige bachelorutdanningen får 30 studieplasser melder NTNU i Gjøvik i en pressemelding.

Det ble vedtatt av NTNUs styre torsdag 29. oktober. Utdanningen blir en heltidsutdanning.

Bakgrunnen for det nye studietilbudet er at helsetjenestene blir stadig mer avansert.

Mye akutt behandling av pasienten skjer blant annet før ambulanse eller helikopter ankommer sykehuset eller legevakt. Og kommunene skal utføre helse- og omsorgsarbeid som tidligere ble utført på sykehus.

– Spesialfunksjoner sentraliseres, samtidig som en rekke tjenester desentraliseres til kommunene. Denne utviklingen stiller krav om økt kompetanse innen prehospitale tjenester generelt, og geriatri, psykiatri og sammensatte lidelser spesielt. 

NTNU vil her ligge faglig i front for å kunne møte samfunnets endringer, behov og forventninger, sier Heidi Vifladt, instituttleder for Institutt for helsevitenskap Gjøvik (IHG).

En paramedisiner vil også kunne arbeide i AMK (akuttmedisinsk nødmeldetjeneste), akuttmottak og andre deler av kommunehelsetjenesten og i sanitetstjeneste i Forsvaret.

Fra tre måneder til tre år

På 1970-tallet ble det gitt et tre måneders kurs med opplæring på ambulansebil. I 1999 ble det første fagbrevet i ambulansefag utstedt. Nå starter NTNU bachelor i paramedisin.

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG) har mange års erfaring ved videreutdanning i paramedic, som er en videreutdanning for fagarbeidere i ambulansefag. Emnene fra denne videreutdanningen vil inngå i bachelorutdanningen.

IHG vil også bruke emner som de i dag underviser i radiografi, ergoterapi og sykepleie og videreutdanninger i anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie. Erfaring fra mange år med blant annet simulering i utdanning som vil også bli trukket inn i den nye utdanningen. 

– Endelig i mål

Initiativet til forslaget om å etablere en bachelor i paramedisin ved NTNU i Gjøvik kom fra Sykehuset Innlandet HF.

De trengte økt kompetanse i prehospital tjeneste på bachelornivå ut fra nye nasjonale føringer og der spesialfunksjoner sentraliseres, samtidig som en rekke tjenester flyttes til kommunene.  

– Jeg er veldig glad for at et langt strategisk arbeid ved NTNU i Gjøvik endelig er i mål. Det er stort behov for bachelor i paramedisin, og den passer perfekt inn i IHG studieportefølje.

Jeg vil gratulere  instituttet og fakultetet for et godt arbeid, sier viserektor Jørn Wroldsen ved NTNU i Gjøvik.

I de regionene hvor NTNU har campus (Ålesund, Gjøvik og Trondheim) mangler de bachelorprogram i paramedisin. Dette gjør universitetet noe med nå.

– Institutt for helsevitenskap i Gjøvik er i dag ansvaret for en ettårige nasjonal paramedic-utdanning. Denne videreutdanningen for ambulansefagarbeidere har et godt nasjonalt omdømme og har bidratt til at det er mulig også å bygge opp en bachelorutdanning.

Takket være stor innsats fra fagmiljøene og et godt samarbeid med Sykehuset Innlandet, vil vi nå tilby en attraktiv utdanning i paramedisin med en tydelig NTNU-profil.

Teknologiforståelse med blant annet simulering og pasientsikkerhet vil være sentralt i utdanningen, sier Toril Forbord, konstituert dekan for Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU.

– Anerkjennelse av fagmiljøet

Forbord legger til:

– Når NTNUs styre nå har vedtatt oppstart av det nye studieprogrammet så er det også en anerkjennelse til fagmiljøet i Gjøvik. Oppbyggingen av det nye studiet i paramedisin vil kunne bidra til å løfte både utdanning, forskning og nyskaping ved instituttet ytterligere.

 NTNU i Gjøvik har et spesielt fokus på forskning og utdanning innen tverrfaglighet, digitalisering og simulering/pasientsikkerhet, og har et stort senter for pasientsikkerhet og simulering der studentene får ferdighetstrening.

Et prehospitalt laboratorium med ambulansesimulator inngår i dette, noe som er unikt i Norge og gir store muligheter for prehospital ferdighetstrening.

Og hvis du skulle være i tvil om hva paramedisin er sammenlignet med titlene ambulansearbeider og paramedic:

• Paramedisin er en egen treårig bachelorutdannelse ved universitet eller høgskole.

• Ambulansearbeidere har en fagarbeiderutdanning fra videregående skole med to år teori og to år i lære. Ambulansearbeidere kan ta videreutdanning på høyskole. De har da fått tittelen paramedic.

Les om utdanningen hos NTNU.