Hopp til hovedinnhold


Hilser nasjonalt register for hjerte- karlidelser velkommen

- Norsk resuscitasjonsråd (NRR) er opptatt av kvalitet i akuttmedisin og spesielt i forbindelse med hjerte-lungeredning. Rådet vil derfor ønske velkommen et nasjonalt basisregister for hjerte- og karlidelser slik det er beskrevet i departementets høringsdokument.

nrr- Norsk resuscitasjonsråd (NRR) er opptatt av kvalitet i akuttmedisin og spesielt i forbindelse med hjerte-lungeredning. Rådet vil derfor ønske velkommen et nasjonalt basisregister for hjerte- og karlidelser slik det er beskrevet i departementets høringsdokument, står det i høringsuttalelsen.

Les hele NRRs høringsuttalelse her (pdf)

I Sverige har Svensk HLR-råd (Norsk Resuscitasjonsråds søsterorganisasjon) klart å etablere et nasjonalt register for prehospital hjertestans som allerede har vakt internasjonal oppmerksomhet og som dessuten avstedkommer stor forskningsaktivitet.

Et lignende europeisk register ligger langt fram i tid.

Muliggjør bedre overvåkning av hjerte- og karsykdom i befolkningen
Hjerteinfarkt er den vanligste dødsårsaken i Norge.  En av de hyppigste dødsårsakene i forbindelse med akutt hjertesykdom er plutselig og uventet hjertestans før pasienten kommer til sykehus for behandling.

I dag er det ikke tilstrekkelig og enhetlig nok registrering av denne pasientgruppen ifølge NRR.
- Overvåkningen av hjerte- og karsykdom i befolkningen blir derfor svært ufullstendig og usikker, står det i høringsuttalelsen.

Kan måle kvalitet i redningskjeden
Dessuten er det rimelig stor grad av enighet i det nasjonale akuttmedisinske miljøet om at overlevelse etter plutselig og uventet hjertestans utenfor sykehus antakelig er det beste og enkleste enkeltparameter til å overvåke/måle kvaliteten og kvalitetsutviklingen i ”kjeden som redder liv”; dvs. kvaliteten i de prehospitale tjenester lokalt, regionalt og nasjonalt.