Hopp til hovedinnhold
Fra 113, Maja Lauritsen. Foto: Ingunn Mæhlum/NRK


NRK-serien 113 åpner dører

NRKs dokumentarserie 113 gir helsetjenesten et ansikt. Jeg tror serien vil bidra til økt interesse for helsesektoren som arbeidsplass, skriver Lars Vorland i ukens fredagsbrev i Helse Nord.

Samarbeidet om 113-serien mellom Universitetssykehuset Nord-Norge og NRK Troms er blitt en stor suksess.

Levende bilder med engasjert helsepersonell, i møte med medmennesker i livets ulike situasjoner, har gitt oss alle innblikk i en hverdag mange helt sikkert ikke visste om. Åpenhet fra det som fortsatt kan oppleves som store, ekspertstyrte og lukkede virksomheter er et utvilsomt gode.

Medarbeiderne på UNN skal ha stor ros for måten de deler sin hverdag på. Det samme skal pasientene. De viser seg fra den siden mange av oss mener vi kjenner dem. Det skal både romslighet, personlig styrke, fravær av selvhøytidelighet og tillit til helsetjeneste og NRK, for å vise seg i sårbare situasjoner der mye av kontrollen er overlatt til andre.

Ny kunnskap og løse faglige oppgaver sammen

Fra undersøkelser vet vi at det som oppleves som særlig positivt ved å arbeide i helsetjenesten er at det er faglig utfordrende oppgaver.

Helsepersonell søker ny kunnskap og læring. Mestring av faglig arbeid er en viktig motivasjonsfaktor. Det samme gjelder det å arbeide med mennesker og det kollegiale fellesskapet, det å løse oppgaver sammen med andre.

113-serien viser på en god måte avhengigheten mellom medarbeidere og yrkesgrupper for at oppgavene skal kunne løses. Teamarbeid preger helsetjenesten 2019, ikke bare i de akutte situasjonene.

Her trenger vi alt av det beste i mennesket

I møte med medmennesker og i samarbeid med kolleger brukes hele registeret av menneskelige egenskaper. I helsetjenesten trengs klare analytiske vurderinger og systematisk tilnærming, basert på faglig kunnskap, når vanskelige og konsekvensfylte beslutninger skal treffes.

Det må kombineres med evner til å få mennesker til å arbeide sammen og vilje og evne til nærhet og dyp medmenneskelighet, for å trygge medmennesker og kolleger. Her er det plass til alt av det beste i mennesket der respekt for andre alltid er grunnleggende.

Les hele fredagsbrevet til adm.dir. i Helse Nord her