Hopp til hovedinnhold


Norske sykehus minst effektive i Norden

Norge produserer langt mindre helsetjenester per krone enn sine nordiske kolleger, viser en ny rapport fra SINTEF.

Norge produserer langt mindre helsetjenester per krone enn sine nordiske kolleger, viser en ny rapport fra SINTEF.

Sykehusene i Norge har høyest ressursbruk og høyest lønninger, men får mindre igjen for det enn sykehus i Finland, Sverige og Danmark, skriver Aftenposten.

Sammenligningen av aktivitet, kostnader og produktivitet ved spesialhelsetjenestene i Norden i perioden 2005-2007 er laget av SINTEF helsetjenesteforskning og Frischsenteret.

Spesielt sammenlignet med Finland kommer Norge dårlig ut. Mens Norge bruker 12.246 kroner for hver innbygger på spesialhelsetjenesten, bruker finnene bare 8.298.

- Finland får mer helsetjenester igjen for ressursbruken sin. De har 17-18 prosent bedre produktivitet for somatiske tjenester, sier prosjektleder Sverre A.C. Kittelsen ved Frischsenteret.

Mye av ressursbruken forklares med Norges høye lønnsnivå. Kittelsen tror også at norske sykehus har så stort forbruk av døgnopphold, kontra det billigere alternativet dagopphold, fordi sykehusene i stor grad får betalt for hvor stor aktivitet de har.

Helse- og omsorgsdepartementet innser at de har mye å lære.

- Vi skal nå se på rapporten og gå nøye gjennom hvilke erfaringer våre naboland har gjort seg. Det er en kjent sak at vi bruker mer penger, og dette vet vi at vi må gjøre noe med, sier statssekretær Dagfinn Sundsbø til Aftenposten.

Les hele saken i VG

Les også i VG: - Sykehus bløffer om effektivitet

Se også Aftenposten: Bruker mest penger - får mindre igjen