Hopp til hovedinnhold


Norsk Luftambulanse vant helikopteranbud i Danmark

De fem regionene har valgt Norsk Luftambulanse AS som leverandør av de tre lands- og døgndekkende akuttlegehelikoptre. Anbudsrunden er frukten av et vellykket samarbeide, som fra oktober 2014 skal supplere regionenes prehospitale beredskap, skriver Region Midtjylland.
Om mindre enn ett år er Danmark dekket af tre nye akuttlegehelikoptere som både kan fly i dårlig sikt og mørke.
Syv tilbud
Regionene hadde syv tilbud å velge mellom, men i sluttrunden var det løsningen fra det erfarne norske helikopterselskapet, Norsk Luftambulanse AS, som hevet seg over de andre. Regionenes tre lands- og døgndekkende akuttlegehelikoptre blir satt i drift 1. oktober 2014.
Vinneren var sterkest i den samlede vurderingen av kvalitet, økonomi og driftssikkerhet og utmerker seg i særlig grad innenfor oppstartsplaner, flysikkerhet og utviklingsmuligheter.
Vinner med solid erfaring
Norsk Luftambulanse AS begynte sine flyvninger i 1978 og har stor erfaring med å drive akuttlegehelikoptre i hjemlandet.
Den landsdekkende beredskapen skal operere fra nyetablerte baser i Ringsted, Billund og Skive. Regionene har avsatt 126,7 millioner kroner årlig til driften. Beløpet skal dekke både kontrakten med leverandøren, avlønning av legebesetningen og øvrige driftsutgifter.
Les mer om saken hos Region Midtjylland