Hopp til hovedinnhold


Norsk feltsykehussuksess i Tsjad

- Det norske feltsykehuset er vår første suksesshistorie, sier den senegalesiske styrkesjefen Kandji.

- Det norske feltsykehuset er vår første suksesshistorie, sier den senegalesiske styrkesjefen Kandji.

Norge stiller med et feltsykehus til FN-operasjonen MINURCAT i Tsjad. FN overtok denne operasjonen fra EU i mars i år. Sykehuset ligger øst i landet, nær grensen til Sudan, og sørger for helsetjenester til hele FN-operasjonen i området. Det behandler også pasienter fra humanitære organisasjoner og lokalbefolkningen når det er kapasitet til det.

- Det norske sykehuset er viktig, fordi mange land krever at et slikt sykehus er på plass før de sender styrker. Norge har ikke kapasitet til å sende store styrker, men vi kan sende bidrag som gjør en viktig forskjell. Vi hjelper hjelperne, sier forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen på besøk.

Tirsdag fikk hun en omvisning i det norske feltsykehuset i Abéché. Hun besøkte også det lokale sykehuset i byen, som også får norsk hjelp.

Fornøyd styrkesjef
Styrkesjefen for MINURCAT, senegaleseren Kandji takket forsvarsministeren varmt for bidraget.

- Det norske feltsykehuset er vår første suksesshistorie. Det ble satt opp på rekordtid, jeg hadde ikke trodd det var mulig å komme på plass så raskt. Og de gjør en uvurderlig innsats både for styrken og lokalt, sier han.

Det norske sykehuset kom til Tsjad i mai, og var operativt 1. juli. Det skal etter planen stå i operasjonen til mai 2010.

Sykehuset har bred kapasitet, blant annet til traume- og akuttmedisin, kirurgi, intensivbehandling, infeksjonsbehandling, røntgen og tannbehandling. Det er også primærhelsetjeneste for det norske personellet.

Per i dag har det gjort 939 konsultasjoner, hatt 90 innleggelser og 121 operasjoner. Tannlegen har behandlet 276 pasienter, mens laboratoriet har gjort 3379 analyser.

Les hele saken på Forsvarsdepartementets nettside: - Feltsykehuset er en suksesshistorie