Hopp til hovedinnhold


Norsk ebolaberedskap får kritikk

Legeforeningen har gjennomgått beredskapen etter ebolautbruddet. – Det skaper forvirring når man ikke har klare råd om forholdene, sier overlege Arne Broch Brantsæter til Dagens Medisin.
Det er i innspill til, og på oppdrag fra Helsedirektoratet, at Legeforeningen påpeker flere ting som kunne avhjulpet situasjonen rundt ebolautbruddet.
«Uklare råd» 
Blant annet bemerker de at de mener informasjonen og rådene som ble gitt til spesialisthelsetjenesten i hovedsak var gode, men at den ofte kom vel sent og ikke var tydelig nok.
De viser til at det skal ha vært uklare råd om håndtering av kloakk og avløp fra pasienter med mulig ebola.
Arne Broch Brantsæter, overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling og CBRNe-senteret ved Oslo universitetssykehus, var med i teamet som behandlet den norske ebolapasienten.
Han understreker at dette i seg selv ikke er alvorlig:
– Etter min vurdering smitter ikke ebola gjennom kloakk. Men det skaper forvirring når man ikke har klare råd om forholdene, sier han.
–  Det vi mangler i Norge er en generell plan for alvorlige smittsomme sykdommer. Det har vi ikke hatt tidligere, men nå er det i samarbeid med helsemyndighetene laget et utkast til en plan som vil kunne dekke andre situasjoner enn ebola, sier Brantsæter til Dagens Medisin.
Uklart om smittevernutsyr
Legeforeningen mener også at det er uklart hvem som har ansvaret for at helseforetakene har nok smittevernutstyr på lager.
– Erfaringene fra ebolautbruddet i Vest-Afrika har vist at det kan være vanskelig å skaffe nok smittevernutstyr i en situasjon hvor man konkurrerer med andre innkjøpere over hele verden, skriver de.
Leger Uten Grenser muliggjorde evakuering
Videre peker de på at evakueringen av den norske pasienten ble muliggjort av Leger Uten Grenser, og ikke først og fremst av norske myndigheter:
– Transportløsningen som ble utarbeidet av Forsvarets fly, ble i noen grad preget av hastverk, og verken prosess eller valg av tekniske løsninger ble optimal. Den faktiske luftevakueringen av en norsk helsearbeider skjedde uavhengig av myndighetenes planer, og ble mulig grunnet Leger Uten Grensers egne evakueringsplaner.

Legeforeningen har også påpekt følgende:

  • Et nasjonalt planverk for håndtering av alvorlige smittsomme sykdommer var mangelfullt i forkant av dette siste ebolautbruddet, til tross for at OUS og CBRNe-senteret (Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin) hadde påpekt dette og tatt initiativ til planene.

Les mer om saken hos Dagens Medisin