Hopp til hovedinnhold
Norges største ambulansebåt. Illustrasjonsfoto: Maritim Partners.


Norges største ambulansebåt levert til Finnmark

Etter vel fire måneders utrustning ved Maritime Partners verft i Ålesund har Norges største ambulanse katamaran blitt overlevert til reder Loppa Legeskyssbåter i Øksfjord.

Båten blir stasjonert i Øksfjord og vil være i drift i området Loppa, Hasvik og ytre Altafjord, skriver Maritim Partners i en pressemelding.

Loppa Legeskyssbåter har en 8+1+1 års kontrakt med Finnmarkssykehuset i Hammerfest.

Båten ble planlagt og designet med mye nytt utstyr som reder og mannskap gjennom mange år har sett behovet for, men som de ikke har hatt mulighet til å montere på eksisterende båter. Utstyret vil lette arbeidet ombord i en båt som opererer ett av de mest værharde områdene i Norge.

Blant annet har man under sjøprøvene fått testet ut de nye foilene fra Wavefoil gir bedre gange i dårlig vær. Dette er ett helt nytt konsept som var beregnet å redusere rulling/stamping i sjøen med ca 30%.

Sykelugaren er utrustet med to båreplasser og det mest moderne av utstyr for effektiv behandling av passasjerer i transport. Lugaren er meget romslig og med plassering akter blir det den roligste plassen ombord i dårlig vær.

Adkomst til sykelugar er primært via en avansert båreheis som er plassert akter.

– Tilgjengelighet og fleksibilitet har vært nøkkelord i utviklingsarbeidet for dette fartøyet.

Et viktig verktøy her vil være båtens hydrauliske båreheis, der tilkomst for transport av pasienter kan foretas fra for eksempel flytebrygger og helt opp til høye kaier.

Båten er designet av Arne Lindstøl ved Lindstøls Skip og bygget av Maritime Partner AS. Den er sertifisert av Sjøfartsdirektoratet og er sertifisert for fartsområde 4.

– Fartøyet er et resultat av en god prosess som vi startet med MP og Lindstøl Skip helt tilbake i 2016.  Med en lengde på nesten 23 meter så er dette en stor båt. Skroget er designet for effektivitet og lavt drivstofforbruk.

Kombinert med foilsystemet gir dette en veldig myk og rolig opplevelse ombord. Det skal bli spennende å prøve båten i en vinterstorm sier en forventningsfull Mats Martinsen, daglig leder i Loppa Legeskyssbåter AS.

Den felles innsatsen mellom alle parter har skapt trygge, gode og innovative løsninger som vil komme pasienter, mannskap og miljø til gode. Dette hadde ikke vært mulig uten full gjensidig tillit blant alle, avslutter Mats Martinsen.