Hopp til hovedinnhold
Hjernen. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Hjernen. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Norges raskeste på å gi trombolysebehandling ved hjerneslag er Østfold

Sykehuset Østfold ligger helt på topp i landet når det gjelder å gi raskt behandling ved hjerneinfarkt.

Over 80 prosent av pasientene får trombolysebehandling innen 40 minutter, forteller de på sine nettsider.

Om lag 10 000 personer i Norge innlegges i sykehus med akutt hjerneslag hvert år.

Nye nasjonale kvalitetsindikatorer som nå er publisert av Helsedirektoratet, viser at Sykehuset Østfold kommer best ut i landet når det gjelder hvor mange pasienter med hjerneinfarkt som får trombolysebehandling (blodproppløsende medikament gitt intravenøst) innen 40 minutter etter innleggelse.

Hvert minutt teller

De nasjonale retningslinjene anbefaler at pasienter som er aktuelle for trombolyse bør utredes så raskt som mulig for å sikre tidligst mulig behandling.

– Trombolysebehandling har størst effekt hvis det gis tidlig. Det viktigste er å sikre rask utredning straks pasienten ankommer sykehuset. De gode resultatene i Sykehuset Østfold skyldes en stor felles innsats, fra alle avdelinger som er involvert i behandlingen, sier Azhar Abbas, seksjonsoverlege i slagenheten.

Har fjernet tidstyvene

Norsk hjerneslagregister har definert at høy måloppnåelse for sykehusene er når minst 50 % av pasientene som trombolysebehandles starter behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.

– Vi har jobbet systematisk med å lage prosedyrer som er formsydd vårt sykehus. Målet har vært å fjerne hver eneste tidstyv slik at vi kan gi rett behandling så raskt som mulig, og vi jobber hele tiden for å bli bedre. Vi har allerede mange pasienter som får behandling helt ned til 15-20 minutter etter innleggelse, sier Abbas.

Ambulansen varsler

Når ambulansepersonalet henter en pasient som har symptomer som kan tyde på hjerneslag, kjører de rett til sykehuset på Kalnes. Samtidig kontakter de sykehuset og den første trombolysealarmen går.

–Da vet trombolyseteamet at de må være klare på kort varsel. Neste alarm går fem minutter før pasienten ankommer sykehuset, og da samles teamet i en egen CT-lab rett ved inngangsdøren i akuttmottaket, forklarer seksjonsoverlegen.

Les hele pressemeldingen hos Sykehuset Østfold