Hopp til hovedinnhold
Widerøes Dash 8 - 100 og smittevernkuvøse. Foto: Luftambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.
Widerøes Dash 8 - 100 og smittevernkuvøse. Foto: Luftambulanseavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge HF.


Norge vurderer å tilby smittefly til EU

EU inviterer medlemsland og samarbeidspartnere til å bistå med ressurser til katastrofehåndtering og -evakuering.

Norge vurderer å tilby unionen et smittefly, ifølge Dagens Medisin.

I 2019 forsterket og styrket EU sin katastrofeberedskap, blant annet gjennom prosjektet «rescEU», som har som mål å i større grad kunne beskytte innbyggerne mot katastrofer, samt håndtere nye risikoer.

I tillegg skal unionen opprette «rescEU-reserven», en ny europeisk ressursreserve som inkluderer en flåte av brannmannskapsfly og -helikoptre, medisinsk evakueringsfly, samt et lager av medisinsk utstyr og feltsykehus som kan svare på helsehjelp, og kjemiske, biologiske, radiologiske og nukleære hendelser.

Norge invitert til å bidra
Til denne reserven er medlemsland og ande invitert til å komme med innspill til hvordan de kan hjelpe.

Steinar Olsen, avdelingsdirektør for akuttmedisin og beredskap i Helsedirektoratet bekrefter overfor Dagens Medisin at det jobbes med hvordan Norge kan bidra til rescEU.

– Vi vurdere nå om noe av det vi har gjort i Norge under koronakrisen kan være med på å understøtte en slik prosess, sier han.