Hopp til hovedinnhold


Norge styrker katastrofeberedskapen

Neste gang katastrofen rammer, kan Norge på kort varsel sende ut et lettfeltsykehus og spesialtrent personell. Denne ressursen – Emergency Medical Team (EMT) – skal være klar til å behandle de første pasientene innen 48 timer etter utkallelse, melder Helsedirektoratet.

Les også Dagsavisen: Norge klar med verdens første spesialtrente team for helsekriser: Norge er første land i verden som får en slik spesialtrent gruppe på plass.

Basert på blant annet erfaringer fra jordskjelvet på Haiti i 2010 og ebolainnsatsen i 2015, har Verdens helseorganisasjon (WHO) laget en modell for standardiserte innsatsteam med utstyr og personell til bruk i akutte kriser.

Kvalitet, god trening og felles retningslinjer på tvers av landegrensene, er avgjørende for at det internasjonale samfunnet skal klare å yte rask og effektiv hjelp når krisen inntreffer.

Første team godkjent

Denne uken trener Norges første EMT på Akershus festning i Oslo. Øvelsen gjør at teamet får den nødvendige godkjenning til innsats fra FN og EU, og dermed er klare til å rykke ut på kort varsel.
– Jeg er veldig glad og stolt over at vi får godkjent et slikt team. Med dette bidrar Norge til at flere mennesker kan få rask og god helsehjelp når krisen rammer, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.
Teamet, på totalt 20 personer, består av leger, sykepleiere, ambulansepersonell og logistikkpersonell. Det skal utdannes til sammen tre norske team. Kompetansen er satt sammen slik at de kan håndtere alt fra enklere skader, til fødsler og stabilisering av alvorlige tilstander.
Senest 48 timer etter varslingen, skal lettfeltsykehuset være reist og i drift, uansett hvilket land i verden som trenger hjelp.

Eneste som kan operere i arktiske klima

Det norske EMT er det første teamet i verden som også er utstyrt for å kunne operere i kalde og arktiske klimaer.
– Selv om det er naturlig å tenke at teamet først og fremst får oppdrag i utlandet, kan teamet også mobiliseres dersom en katastrofe rammer Norge. Dette vil være med på å styrke beredskapen vesentlig også ved hendelser i Norge og i våre nærområder, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Kan hjelpe flere mennesker

Det norske teamet har en kapasitet på 100 pasienter i døgnet, og forutsatt at vann og drivstoff er tilgjengelig, er teamet selvforsynt i seks uker. Hendelser som jordskjelv, andre naturkatastrofer og alvorlige sykdomsutbrudd er noen eksempler på hva teamet kan tenkes å rykke ut på, dersom FN eller EU ber om bistand.
Teamet som nå sertifiseres, er et resultat av et godt samarbeid mellom DSB og Helsedirektoratet. DSB skal forvalte ordningen og ha den operasjonelle ledelsen ved innsatser på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet.
Prosjektet er i hovedsak finansiert av Utenriksdepartementet.
Les hele pressemeldingen hos Helsedirektoratet