Hopp til hovedinnhold

Norge kan hjelpe til ved akutte kriser

NOR EMT har slått leir og øver på Akershus festning i en iskald januar 2018. Foto: Live Oftedahl


Paramedics, sykepleiere og leger fra alle de regionale helseforetakene deltar i norske myndigheters bidrag til internasjonale kriser og katastrofer med Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT).

Fra Ambulanseforum nr. 2 2018. Tekst: Live Oftedahl. Foto: NOR EMT.

Helt i begynnelsen av februar foregikk intens trening på Akershus festning sitt militære område.

I løpet av treningsperioden kom representanter fra WHO og EU for å godkjenne NOR EMT. De fikk godkjenningen i orden, og er nå klar for å rykke ut og hjelpe til.

Flere kriser har vist at verdenssamfunnet trenger spesialtrente og sertifiserte helseteam som kan bidra til å håndtere epidemier og katastrofer. Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU har oppfordret til at land med kapasitet oppretter slike team.

NOR EMT


  • EU- og WHO-godkjent Emergency Medical Team på nivå 1.
  • Et team består av 20 personer.
  • 15 helsepersonell; leger, sykepleiere og paramedics.
  • 5 logistikkpersonell fra DSB.
  • Kan operere i arktisk klima.
  • Helsepersonellet er rekruttert fra de regionale helseforetakenes helseteam.
  • Teamene mikses fra ulike helseforetak ved en eventuell operasjon.

EMT 1 - Prehospitalbehandling.

EMT 2 - Enklere feltsykehus; noe kapasitet for stabiliserende kirurgi, inneliggende medisinske pasienter, røntgen- og laboratoriekapasitet.

EMT 3 - Fullverdig feltsykehus for både kirurgiske og medisinske pasienter inkludert kapasitet for overvåkning og intensivbehandling av alvorlig syke og skadde.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.