Skal bli like gode som danskene

Bakgrunnen for dugnaden er erfaringer fra blant annet Danmark, som har jobbet systematisk for å bedre kunnskapen om livreddende førstehjelp. Det har gitt resultater.
I 2014 ble det reddet rundt 200 flere liv i Danmark enn i Norge, et tall som er justert etter størrelsen på befolkningen.
Nå skal nordmenn bli like flinke.