Hopp til hovedinnhold


Nordlendinger er gode på førstehjelp

En ny undersøkelse viser at folk i Troms og Finnmark er gode på førstehjelp. Men vi kan fortsatt bli enda bedre, mener akuttoverlege Mads Gilbert, ifølge NRK Troms og Finnmark.
– Over 2 000 mennesker dør av skader de påføres i ulykker her til lands hvert år. Derfor er det utrolig viktig at de som kommer først på et ulykkessted tar tak. Vi har en befolkning som er motiverte til å hjelpe dersom de kommer til et skadested, og vi har folk som innehar den riktige kunnskapen. Men vi må sørge for at det forblir slik. Aller helst må det bli enda bedre, sier Mads Gilbert, overlege på akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).
Sammen folk fra Helgelandssykehuset, UNN, Finnmarkssykehuset og Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi, har Gilbert gjennomført en undersøkelse som ser på om skadde pasienter får førstehjelp på skadestedet.
Undersøkelsen vise at ved 330 utrykninger, var det førstehjelpere på stedet i 97 prosent av tilfellene.
– Det er tidligere kjent at kunnskapen om hjerte-lunge-redning er god her til lands, med Tromsø på topp av lista. Men i denne undersøkelsen ser vi på folks kunnskap når det gjelder annen førstehjelp, forteller Gilbert.

– Det viktigste er å gjøre noe

I flertallet av ulykkene ble det gitt nødvendig førstehjelp, dette til tross for at bare én av tre førstehjelpere hadde hatt opplæring i førstehjelp.
Samtidig viste undersøkelsen at førstehjelpsarbeidet som ble gjort på ulykkesstedet var betydelig bedre utført de stedene førstehjelperne hadde nødvendig opplæring.
Les mer om saken hos NRK