Hopp til hovedinnhold


Nordlandssykehuset i økonomisk krise

Klarer ikke å betjene lånene sine, ifølge Avisa Nordland.
– Vi har kniven på strupen, sier administrerende direktør i Nordlandssykehuset HF, Paul Martin Strand.
Nordlandssykehuset sliter med å skaffe nok penger til første forfall på milliardlånene til nye sykehus. Med fire milliarder kroner i gjeld ber de om millionhjelp fra Helse Nord.

200 millioner

Investeringer i nytt sykehus i Vesterålen, og nybygg, og renovering av sykehuset i Bodø, koster til sammen 5,1 milliarder kroner.
Fire milliarder av dette er lån, penger som skal tilbakebetales med renter, over en periode på 20 år. Bare i år utgjør renter og avdrag 140 millioner kroner. Dette vil øke til 175 million kroner årlig fra 2018.
Problemet er at Nordlandssykehuset  ikke har de pengene.
Samtidig går Nordlandssykehuset mot et driftsmessig underskudd for 2014 på 50 til 60 millioner kroner.
Dermed er den samlede summen de må spare inn i 2015 på 200 millioner kroner.
Direktør Strand er klokkeklar:
– Det klarer vi ikke, sier han.
Her er oversikten over hva hver klinikk må spare i 2015:

  • 7,5 millioner, Psykisk helse og rus klinikk
  • 6,4 millioner, Prehospital klinikk.
  • 8,9 millioner, Akuttmedisinsk klinikk.
  • 4,9 millioner, Diagnostisk klinikk.
  • 9,3 millioner, Hode Bevegelse klinikk.
  • 5,2 millioner, Kvinner Barn klinikk.
  • 14,9 millioner, Kirurgisk ortopedisk klinikk.
  • 22,8 millioner, Medisinsk klinikk.

Samtlige administrative funksjoner i helseforetaket berøres også.
Les mer om saken hos Avisa Nordland