Hopp til hovedinnhold


Nordlandssykehuset får kritikk av egne ansatte etter ambulansekutt

Fagpersonell ved Nordlandssykehuset mener ledelsens kutt i ambulansetjenesten er uforsvarlig, ifølge NRK.

Bakgrunn: 20 millioner kroner i overtidsbruk i NLSH sin ambulansetjeneste
Les også: Ambulanse protester ble ikke vurdert av styret
Forrige uke satte Nordlandssykehuset i verk sparetiltaket, som fører til at ambulanser kan bli tatt ut av drift ved sykefravær blant de ansatte.
I et bekymringsbrev til ledelsen ved sykehuset, som NRK har fått tilgang til, skriver den medisinskfaglige ledelsen ved prehospital klinikk i klartekst hva de mener om sparetiltaket.
– Å sette en ambulanse ut av drift vil svekke dagens beredskap og er derfor ikke et tilstrekkelig trygt tiltak.
Les mer om saken hos NRK.