Hopp til hovedinnhold


Nord Universitet søker etter førsteamanuensis/ universitetslektor innenfor akuttmedisin og prehospitale tjenester

Har du medisinsk kompetanse og ønsker å jobbe med utdanning innen prehospitale tjenester? Ved Nord Universitet har de en ledig stilling ved bachelorutdanninga i paramedisin.

Ved Nord universitet, Fakultet for sykepleie og helsevitenskap er er det ledig fast 100% stilling som førsteamanuensis/universitetslektor  med spesialisering innen akuttmedisin og prehospitale tjenester med kontorsted Bodø, Mo i Rana eller Namsos. 

Stillingen er tilknyttet bachelor i paramedisin, med studenter i Bodø og Namsos. 
Redusert stilling/delt stilling kan være aktuelt om ønskelig.

Søker forventes å skulle forsterke fakultets fagområde paramedisin og akuttmedisin på alle nivå ved fakultetet.

Stillingen vil ha et hovedansvar for undervisning og veiledning innen bachelor i paramedisin. Stillingen er tiltenkt emneansvar i emner ved paramedisin- studiet. 

Det er en styrke å kunne dokumentere praktisk arbeidserfaring innen prehospitale og akutte tjenester, og/eller ha spisskompetanse innen spesialsykepleie.

Vi søker etter en person med interesse for å engasjere seg i og utvikle fagområdet i samarbeid med vårt eksisterende fagmiljø i universitetet, og som kan bidra positivt i arbeidsmiljøet.

Det forventes at førsteamanuensis som ansettes bidrar aktivt til forskning innen fakultetets strategiske satsningsområder, aktivt medvirker til å styrke fakultetets arbeid med ekstern finansiering av forskning og etablering av relevante nasjonalt og internasjonale forskningsnettverk.

For å styrke fag og forskning innen akuttmedisin/prehospitale tjenester tilbyr vi en stipendiatstilling for opptak på eget doktorgradsprogram dersom den som ansettes har phd - veiledningskompetanse. Det er ønskelig at den som ansettes bidrar aktivt inn i en av fakultetets forskningsgrupper.

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

  • Erfaring fra prehospitale og akuttmedisinske tjenester
  • Erfaring fra undervisning og veiledning på universitet og høyskolenivå
  • God undervisnings- og formidlingsevne, interesse og engasjement for fagfeltet
  • God evne til å kommunisere og samarbeide med studenter, kolleger og praksisfeltet
  • God kunnskap og erfaring med bruk av IKT og studentaktive læringsformer i undervisningssammenheng
  • God evne til å arbeide systematisk og målrettet
  • Personlig egnethet

Søknadsfrist: 30.11.2021