Hopp til hovedinnhold
19 frivillige 8. april 2020 På vei til episenteret for Europas covid-epidemi. Det meste er stengt og stille på Gardermoen, etter at flytrafikken i verden for det meste er stengt ned. Foto: DSB

NOR EMT: Kriseoppdrag til koronaepidemien i Nord-Italia

19 frivillige 8. april 2020 På vei til episenteret for Europas covid-epidemi. Det meste er stengt og stille på Gardermoen, etter at flytrafikken i verden for det meste er stengt ned. Foto: DSB


Fire ambulansearbeidere var blant teamet som dro til Lombardia for å hjelpe da italienerne ba om bistand under koronautbruddet.

31. mars. Nord-Italia roper om hjelp til omverden. Sykehusene drukner i covid-pasienter. Døde. Helsevesenet er i ferd med å bryte sammen. 

Italienerne ber om støtte fra annet helse­personell i Europa. De seksti på lista i NOR EMT (Norwegian Emergency Medical Team) får en tekstmelding hvor de blir spurt om de har mulighet til å bidra i Nord-Italia.

Det skal sendes et team på rundt tjue med helsepersonell, samt ledelse, sikkerhets- og logistikkpersonell fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Hva er NOR EMT?


NOR EMT står for Norwegian Emergency Medical Team.

  • Et sertifiseringssystem laget av Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU. 
  • Standardiserte innsatsteam med utstyr og personell til akutte kriser.
  • Spesialtrent for helsekriser.
  • Kan aktiveres på 48 timer. 
  • Teamet er selvforsynt i seks uker, så lenge det er tilgang til vann og drivstoff.
  • Kan rykke ut til jordskjelv, andre naturkatastrofer og alvorlige sykdomsutbrudd dersom FN eller EU ber om bistand.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.