Hopp til hovedinnhold


Nøkkeltall om ulykker og selvmord

Folkehelseinstituttet (FHI) har kommet med tall for dødsårsaker i Norge. Antall dødsulykker i trafikken er blant de laveste som er registrert, skriver de på sine nettsider.

Les også: Stadig færre dør av hjerte- og karsykdom
Antall ulykkesdødsfall holder seg jevnt i underkant av 2000 tilfeller i året.
Fra 2012 til 2013 var det en økning i antall dødsfall i trafikkulykker fra 141 til 186 tilfeller, men i 2014 var det på ny en nedgang til 144 dødsfall.
Dette er blant de laveste trafikkulykkestall som noen gang er registrert.
Fall hos eldre - største årsak til ulykkesdødsfall
Den klart største gruppen av ulykkesdødsfall gjelder fall hos eldre personer.
– I tillegg regner vi med at det også i dødsårsaksgruppen «Annen ulykke» er mange fallulykker, da en stor andel av disse utgjøres av eldre personer med hoftebrudd, sier Lycke Ellingsen.
FHI har registrert 646 dødsfall som følge av alkohol, narkotika og medikamenter i 2014, en nedgang fra 668 i 2013.
Det ble i 2014 registrert 548 selvmord, mot 556 i 2013. Antallet selvmord har de siste årene vært stabilt på cirka 1,4 prosent av alle dødsfall.
48 døde i branner.
Les mer om dødsårsaker for 2014 hos FHI