Hopp til hovedinnhold


– Noen kommer til å dø

Nordlandssykehuset har vedtatt å innføre sparetiltak som kan føre til at ambulanser må tas helt ut av beredskap, skriver Avisa Nordland.
Sykehuset er i en alvorlig økonomisk krise. Som Avisa Nordland har skrevet tidligere, betyr dette at sykehuset må gjennomføre en rekke omfattende sparetiltak. Dette rammer samtlige klinikker og administrative funksjoner i helseforetaket.

Vil unngå overtid

Denne uken ble det vedtatt at overtidsinnleie for ambulansetjenesten skal unngås. Dette innebærer at dersom overtidsinnleie er eneste mulighet, skal ambulansebilen i stedet tas ut av beredskap for den aktuelle perioden. Tiltaket vil medføre en reduksjon i beredskapen til ambulansetjenesten. Det skriver ambulansesjef i Bodø, Loke Gulliksen, i en e-post AN har fått tilgang til.
I første omgang skal tiltaket utprøves i én måned. Deretter skal effekten av tiltaket evalueres, før ordningen eventuelt blir videreført, skriver han videre.

Bekymret

– Jeg er meget bekymret for konsekvensene av et slikt tiltak. I verste fall vil liv gå tapt. Noen kommer til å dø dersom beredskapen i ambulansetjenesten reduseres. Hvert minutt teller når en ulykke inntreffer, sier foretakstillitsvalgt May Britt Allstrin i Delta ved NLSH.
Allstrin mener tiltaket vil få store konsekvenser, særlig for distriktene.
– Dersom en ambulanse må parkeres på grunn av sykdom, risikerer steder som Steigen og Ørnes og stå uten et raskt og effektivt tilbud. Skal et liv være mer verdt i Bodø enn på Drag? Det er vanskelig å forstå hvordan rike Norge ikke har råd til å prioritere helseberedskap.

– Systemet rakner

Organisasjonskonsulent Egil Horsdal i Delta, er også kritisk til tiltaket. Han mener det er tydelig at Nordlandssykehuset skal gjennomføre de samme sparetiltakene som ved UNN i Troms.
– Ambulansetjenesten ved UNN har allerede innført et slikt tiltak, og der holder hele systemet på å rakne. Ved flere tilfeller har ambulansen vært nødt til å tas ut av beredskap på grunn av tiltaket. Det er det vi frykter skal skje her også.
Han mener Nordlandssykehuset må finne en annen løsning for å spare penger.
Les mer om saken hos Avisa Nordland