Hopp til hovedinnhold


Nødtorakotomi beskrevet i Tidsskriftet

En mann ble påført multiple knivstikk. Han var initialt våken og snakket med prehospitalt personell, som registrerte svak carotispuls ved avreise fra skadestedet, står det i beskrivelsen i Tidsskrift for Den norske legeforening.
Mer: Heftig debatt om invasive metoder prehospitalt i Norge
Les også: Åpen hjertemassasje innført prehospitalt i flere luftambulansetjenester
Transporten til Oslo universitetssykehus, Ullevål, tok åtte minutter. Underveis ble han livløs. Det ble ikke utført hjerte-lunge-redning. Han ankom traumestuen uten målbart blodtrykk, med pulsløs elektrisk aktivitet og bilaterale dilaterte og lysstive pupiller. Det var to stikkåpninger i venstre thorax.

Pasienten ble intubert og fikk generell anestesi med ketamin idet venstre pleurahule ble åpnet ved en venstresidig lateral torakotomi mellom 6. og 7. costa. Vi fant da stor hemothorax og perforert perikard. Incisjonen ble derfor utvidet med sternummeisel gjennom sternum til høyre pleura for tilgang til hjertet, en muslingtorakotomi (clamshell thoracotomy).

Les ogsåRedder ureddbare liv med REBOA

Det var et kutt på 4,5 cm i venstre ventrikkel. Hjertet var tomt, med moderat blødning fra ventrikkelskaden. Det var uttalt bradykardi, sannsynligvis fordi pasienten var utblødd. Det ble gjort volumresuscitering med O Rh(D)-negativt blod, og ventrikkelperforasjonen ble lukket. Gradvis gjenvant pasienten egensirkulasjonen. Etter hvert trakk pupillene seg symmetrisk sammen og ble lysreaktive.

 Pasienten ble ekstubert påfølgende dag og var nevrologisk intakt. Etter fire dagers intensivopphold ble han på dag 8 utskrevet til lokalsykehus.

Nødtorakotomi gjøres for å heve en hjertetamponade, stanse blødninger fra store kar/hjerte/lunger og for aortaavklemming ved stor blødning, også ekstratorakalt. I tillegg gir det mulighet for intern hjertekompresjon. Nødtorakotomi gjøres som regel som en venstresidig lateral torakotomi. Denne tilgangen kan utvides til en muslingtorakotomi for bedre tilgang til hjertet (bildet til høyre).

Prosedyren utføres hos agonale pasienter med observerte livstegn de siste 15 minutter. Ved Ullevål gjøres nødtorakotomi 10 – 12 ganger per år.

(Hvorfor relevant her på ambulanseforum.no? På Skandinavisk akuttmedisin i år var det en sesjon og debatt om denne prosedyren bør utføres prehospitalt av luftambulanseleger som har trent på det, da prosedyren må utføres innen ti minutter hos en livløs pasient og man ikke alltid kan nå sykehus innen den tid. Det er gode argumenter både for og imot.)
Les hele beskrivelsen i Tidsskriftet