Hopp til hovedinnhold


Nødsamtaler og ambulanseoppdrag øker

Sammenliknet med 2011, økte antallet medisinske nødtelefoner med åtte prosent i Vestfold og Telemarks område i 2012. Antall ambulanseoppdrag økte med tre prosent, og nærmer seg nå 48.000 i året. Kun fire av 10 oppdrag ble iverksatt som følge av medisinsk nødtelefon, kommer det fram av Vestfold og Telemarks prehospitale virksomhetsdata for 2012.
Som den tjenesten i landet som har drevet lengst med å foredle virksomhetsdata fra AMK og ambulansetjenesten, er det spennende å se hva rapporten inneholder hvert år.
Responstid
– En god innsikt i AMKs og ambulansetjenestens oppgaver, ansvar og aktivitet er nødvendig for å gjennomføre målrettede tilpasninger av tjenesten når samfunnets behov endrer seg, sier Trond Thoresen, ambulansesjef for området i rapporten.
De har blant annet funnet at responstidene gikk noe ned i forhold til 2012, og at antall 113- utløste røde turer har økt. De har valgt å se på prehospital responstid kommunevis.
– Men i et lengre perspektiv har responstidene, spesielt i Telemark økt såpass mye at det blir iverksatt tiltak for å snu utviklingen, forteller Jon Erik Steen-Hansen, klinikkoverlege i rapporten.
De har funnet at tre av fire pasienter har somatisk medisinsk lidelse, mens kun i ett av ti tilfeller, er traume årsak til ambulanseforbruket.
– Vi gjør nå mer presise vurderinger av sammenhengen mellom ambulanselokalisering og responstider. Vi ser også på sesongvariasjoner og legger planer for forskyvning av ressurser til ulike perioder i året slik som sommerferie og påskeferie, ifølge Jørgen Einerkjær, klinikksjef ved Prehospital klinikk SIV og ST.
Hjertestansregistrering
Lokalt hjertestansregister for dette AMK-området er nå formalisert og godkjent av personvernombudet.
– Med en viss grad av stolthet presenteres data for de fire siste år. Det finnes ikke tilsvarende data fra andre AMK-områder i Norge, men sammenliknet med en publikasjon fra Nord Amerika, er våre resultater oppløftende. Publikum ga førstehjelp til 77 % av de rammede. 28 % ble bragt til sykehus eller luftambulanse med gjenopprettet egensirkulasjon (ROSC), og 13 % ble utskrevet i live. Forekomsten per 100.000 innbyggere per år var 17,7 (ROSC) og 7,7 (utskrevet), gjennom årene 2009 - 2012. Antallet pasienter som overlevde hjertestans til utskrivning fra sykehus var 114, skriver Steen-Hansen.
Tre kvalitetsindikatorer
Ambulansetjenestene i Helse Sør Øst, har gjennom vedtak i Fagrådet for prehospitale tjenester og akuttmottak, besluttet å rapportere kvalitetsindikatorer til hverandre.
Det startes forsiktig med tre indikatorer, som hver for seg skal kunne si noe om kvalitet i den akuttmedisinske kjeden, i størst mulig grad vinklet fra ambulansetjenesten.
Det skal rapporteres en resultatindikator for hjertestans (alle typer), ROSC (gjenopprettet hjerteaksjon) frem til overlevering av pasient til neste instans, og prosessindikatorer for hjerteinfarkt (telemedisinsk fastslått STEMI) samt mulig hjerneslag (FAST-symptomer fastslått av ambulansepersonell).
Les hele rappporten til Telemark og Vestfolds prehospitale klinikk (pdf)