Hopp til hovedinnhold


Nødsentralene under samme tak i Finnmark

Både responstid og responskvalitet vil ha forutsetninger for å bli enda bedre.

– Vil sikre en fysisk nærhet til befolkningen, sier leder for felles operative tjenester i Finnmark politidistrikt, Lars Blix Olsen til Altaposten (krever innlogging).

24. november markerte en ny epoke for nødetatene i Finnmark. De tre sentralene til brann, helse og politi er nå samlet under et tak på politihuset i Kirkenes. Samtidig er også forsvaret på plass. Det vil bety mye når sekundene teller.

– Vi blir et utstillingsvindu for denne type samarbeid, og vil samtidig være den første «samlok'en» i Norge som også reder plass til forsvaret, sier Lars Blix Olsen, leder for felles operative tjenester i Finnmark politidistrikt.

Raskere responstid, bedre presisjon og mindre sårbarhet

Olsen trekker frem flere fordeler med at sentralene nå er samlet under samme tak, men forteller at nødetatene først og fremst er glad på vegne av befolkningen i hele storfylket, for å ha lyktes med en samlokalisering av nødetatene.

– Dette vil skape en merverdi særlig i form av to ting. Det ene er at vi nå har forutsetningene for å etablere en felles situasjonsforståelse – raskere og med bedre presisjon. Det legger et grunnlag for at vi får inn riktige og tilstrekkelige ressurser på ulike oppdrag.

– Det andre er at når vi nå sitter sammen, gjør at vi får en økt kompetanse i samme hus knyttet til kunnskap om ressursene, forteller Olsen.

Merverdi for befolkningen

Olsen mener summen av mulighetene som gis nødsentralene i Finnmark til syvende og sist gir en merverdi for befolkningen.

– Både responstid og responskvalitet vil ha forutsetninger for å bli enda bedre.

I Norge er det kun i Bodø hvor nødetatenes sentraler har blitt samlet under et tak, og Finnmark er andre ut i rekken.

– Vi vil være den første «samloken» i Norge som også reder plass til forsvaret. I det ligger det at vi har infrastruktur som gjør at vi kan kommunisere med forsvaret på det vi mener er operasjonelt og taktisk nivå, avslutter Olsen.

Les hele saken hos Altaposten(krever innlogging).