Hopp til hovedinnhold


Nødsentralene i Finnmark samler seg: Politi, brann, helse og Forsvaret under samme tak

– Det er utrolig viktig at vi klarer å styre de ressursene vi har godt, og bruker dem riktig. Da mener vi det er viktig å samle nødetatene, sier Tarjei Sirma-Tellefsen, stabssjef ved politiet i Finnmark til Politiforum.
I Nærpolitireformen bestemte regjeringen at man skulle samlokalisere 110-sentralene og politiets operasjonssentraler (112-sentralene). Målet var at operasjonssentralene skulle samarbeide lettere, og dermed gi bedre hjelp til innbygerne.
I Finnmark tar de nå samlokaliseringen enda et skritt, og er godt i gang med å bygge opp en nødsental hvor både politi, brannvesen, helse og Forsvaret er samlokalisert. Nødsentralen skal ligge i Kirkenes. 
– Nå står vi midt i prosjektet. Det skal være klart i løpet av første halvår 2020, så da skal vi få samlet ressursstyrkene for alle nødetatene i Finnmark, pluss Forsvaret, sier Tarjei Sirma-Tellefsen, stabssjef ved politiet i Finnmark, og prosjektansvarlig for samlokaliseringen for politiet.
– Hva er grunnen til at også Forsvaret er med i samlokaliseringen? 
– På grunn av Schengenoppdraget har vi samarbeid med Forsvaret, og når det er spesielle hendelser vil de være både i stab og på operasjonssentralen. De vil ikke sitte der fast, men det vil være oppdragsrelatert og når det er behov, sier Sirma-Tellefsen.
Han legger til at ifølge Kongelig resolusjon fra 2005 vil politiet ha myndighet over Forsvaret i Schengenoppdraget.

– Ønske fra alle etatene

Sirma-Tellefsen sier de ser behovet for å samlokalisere, og legger til at nødetatene i Finnmark dekker et stort geografisk område.
- Finnmark er som et fastlands-Svalbard på mange vis, og det er utrolig viktig at vi klarer å styre de ressursene vi har godt, og bruker ressursene våre riktig. Da mener vi det er viktig å samle nødetatene, sier han.
I sluttrapporten fra Nasjonalt nødmeldingsprosjekt, som kom i 2014, ble det anbefalt samlokalisering av 110- og 112-sentralene. Sirma-Tellefsen forklarer at det på nasjonalt nivå også er avklart at de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK) samlokaliseres der det er regional enighet om det. 
I dag er nødsentralen i Bodø, som samlokaliserer nødmeldingssentralene for 110, AMK og 112, den eneste nødsentralen som samlokaliserer både politi, brann og helse på ett sted.
Les mer om saken hos Politiforum