Hopp til hovedinnhold


Nødrop fra Sørlandet

Bjørn Kristiansen, paramedic ved Sørlandet sykehus (SSHF), etterlyser en nasjonal standard for resertifisering av ambulansepersonell. I SSHF resertifiseres ambulansepersonellet hvert tredje år med langt strengere betingelser enn hos andre helseforetak.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2019 Tekst: Bjørn Kristiansen, paramedic Sørlandet Sykehus

Ambulansearbeidere som holder seg à jour med utviklingen innen ambulansefaget bidrar til at befolkningen får en trygg og god helsetjeneste, som er bygd på oppdatert kunnskap. Helseforetakenes arbeid med resertifisering er et viktig bidrag i denne prosessen.

Hver enkelt ambulansearbeider har selv et ansvar for egen utvikling. Samtidig er arbeidsgiver ansvarlig for å legge forholdene til rette for at etterutdanningen kan skje på en hensiktsmessig og forsvarlig måte.

Store forskjeller mellem helseforetakene

Resertifiseringen kan fort bli til noe negativt dersom ikke gjennomføringen og ikke minst forarbeidet blir gjort på en klok måte. Jeg jobber både i Agder og Telemark, og har derfor noe sammenligningsgrunnlag. I tillegg har jeg hatt samtaler med kolleger i flere andre helseforetak om temaet resertifisering.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.