Hopp til hovedinnhold


Nødnettet trenger mer reservestrøm

Flere dieselaggregater og økt batterikapasitet er nødvendig for å unngå at Nødnettet kollapser på samme måte som på deler av Romerike og i Søndre Buskerud under ekstremværet “Dagmar”.

Flere dieselaggregater og økt batterikapasitet er nødvendig for å unngå at Nødnettet kollapser på samme måte som på deler av Romerike og i Søndre Buskerud under ekstremværet “Dagmar”, opplyser Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) til Dagens Medisin.

NK støtter nå et forslag fra Post- og teletilsynet om flere dieselaggregater og økt batterikapasitet for å sikre reservestrøm når strømmen går.

Nødnettet er foreløpig bare utbygd i Oslo, Østfold, Akershus og Søndre Buskerud, der det til sammen finnes omlag 240 basestasjoner. På det meste mistet 19 basestasjoner strømmen samtidig under ekstremværet “Dagmar” i romjulen.

 

– Et kostnadsspørsmål
Dette ønsker Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) nå å gjøre noe med. Alle basestasjoner har nødstrøm, men i dag har bare om lag 15 prosent av basestasjonene backup på 48 timer.

– Hendelsen i romjula viser at det er ønskelig med mer reservestrøm, både i basestasjoner og transmisjonsnett. Dette er imidlertid et kostnadsspørsmål, sier seniorrådgiver Gunnel Helmers i DNK til Dagens Medisin.

Les mer om saken i Dagens Medisin