Hopp til hovedinnhold


Slått ut av kulda

Noen terminaler til det nye nødnettet tåler ikke norsk vinterkulde. Nå må radioutstyr montert hos cirka 60 kommunale brann- og redningsvesen utbedres, skriver Aktuell Sikkerhet.
– Dersom terminalen skrus av, vil den i enkelte tilfeller ikke komme på når man forsøker å starte den igjen. Problemet synes å være knyttet til kulde, slår Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) fast overfor cirka 60 brann- og redningsvesen rundt i Norge.
Derfor skal Motorola nå bytte ut alle kontrollhodene ved radioterminaler av typen MTM5400 som er installert i brannbiler. Installasjonene det er snakk om skjedde frem til og med uke seks i år.
I en e-post fra DNK får Ambulanseforum nå også vite at feilen er rettet.
Les mer om saken hos Aktuell Sikkerhet