Hopp til hovedinnhold


«Nødnettet gir dårligere pasientsikkerhet»

Når det gjelder legevaktleger, spesialistkompetanse i somatiske sykehus og i psykisk helsevern er det rom for forbedringer, melder Computerworld.

Les også: Samme undersøkelse gjengitt av Radio Nordkapp - Godt fornøyd med nytt nødnett
Helsedirektoratet har undersøkt resultater etter innføringen av nødnett i helsetjenesten i de 11 AMK-områdene som er operative. Stort sett er oppleves en forbedring i samvirke mellom nødetatene.

Utfordrende

Det er imidlertid ikke entydig positivt og det er påpekt en del områder der det er rom for forbedringer. Der er anbefalingen at man følger dem tett videre.
Det er flere grupper, blant annet legevaktslegene, som heller tyr til mobiltelefon. Dette tyder på at det er et tydelig behov for mer trening og opplæring i praktisk bruk.
En av grunnene som oppgis for mye mobilbruk, er at talekvaliteten og dekningen i nødnettet ikke er god nok. Hvordan opplæring skal løse dette, er ikke klart.
At medarbeiderne tyr til mobiltelefonen er et vesentlig problem på andre områder også. Nødnettet er lukket og avlyttingssikret, i motsetning til det vanlige mobilnettet. Bruk av det sivile mobilnettet er et problem med tanke på pasientsikkerheten.

Varierende samhandling

Direktoratet mener også at samhandlingen i helsetjenesten er forbedret ved innføring av nødnett. Samhandlingen mellom AMK og ambulansetjenesten fungerer bra, men det varierer mye med de andre gruppene i helsetjenesten. Det påpekes at det er store regionale forskjeller i oppfatningen av om nødnettet har ført til bedre samhandling.
Les mer om saken hos Computerworld