Hopp til hovedinnhold


Nødnettet - dekker Norge først høsten 2016

Grove feil ved programvaren gjør at utbyggingen av nytt nødnettet for helse på Sørlandet, i Vestfold og Telemark blir forsinket med mer enn ni måneder, ifølge Aftenposten.

Pressemelding fra DNK: Landsdekkende Nødnett i 2015
Ifølge Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) vil over halve 2016 gå før alle nødetatene har tatt i bruk den felles sambandsløsningen fullt ut. Det er 12 år etter at utbyggingen først ble vedtatt av Stortinget.
Sist ut blir våre tre nordligste fylker.
Prosjektet har vært preget av forsinkelser, kostnadsoverskridelser og uro og uenighet om teknologiens egenskaper.

Grove feil

22. oktober i fjor skulle brann, politi og helse i Vestfold, Telemark og Agderfylkene ta i bruk nytt nødnettet samtidig, men ambulansetjenesten satte foten ned etter at det var funnet kritiske feil i kommunikasjonsløsningene spesielt for AMK-sentralene.
Derfor var det bare politi og brann som gikk digitalt.
I et informasjonsskriv fra Helsedirektoratet heter det at prosjektledelsen for helse ikke ser det som forsvarlig å planlegge innføring av nytt nødnett i løpet av 1. halvår 2015.
– Vi har fått tilbakemelding om at leverandøren har oppdaget ytterligere feil, og har meldt tilbake at de ikke klarer å overholde fristen på uke 7 i 2015, står det i brevet.

– Må kurses på nytt

Personell som skal bruke nødnettet må gjennom grundig kursing for å kunne nyttiggjøre seg alle mulighetene det nye verktøyet inneholder.
– Vi er vel 1100 som har fått opplæring i det nye nettet, og dette må da gjøres på nytt i større eller mindre grad. Det vil dermed få økonomiske og praktiske konsekvenser, sier leder for AMK-sentralen ved Sørlandet sykehus, Ole Kristian Skomedal, til Fædrelandsvennen.
Nå er oppstart satt til over sommeren, uten at dette skal forsinke den videre utrullingen på Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge:
– Vi er i ferd med å finne løsninger på feilene i programvaren for helse, og legger planene slik at dette ikke skal påvirke videre utrulling. Det er brukerne som avgjør når de er klare for å ta i bruk nødnettet, sier prosjektdirektør Dagfinn Sjøvik i DNK.

Enorm kapasitet

Per i dag er det 1316 basestasjoner som er bygget ut.
Brann, politi og helse har tatt i bruk 33.534 radioer, og på disse ble det sist måned foretatt 981.375 samtaler, viser statistikk fra dinkom.no
Les mer om saken hos Aftenposten