Hopp til hovedinnhold


Nødnett utbygd i hele landet

Fredag 11.september skrus Nødnett på i Østfinnmark politidistrikt som det siste i rekken i utbyggingen av Nødnettet. - Dette er en svært viktig milepæl, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK i en pressemelding.

Dokumentene som bekrefter at Nødnett er klart til bruk i det siste gjenstående politidistriktet ble signert av DNK og leverandøren torsdag 10. september. – Det betyr at det er enighet om at Nødnett-dekningen i Øst-Finnmark tilfredsstiller våre krav. Distriktet åpnes dermed for skarp drift, forteller Lyngstøl.
– For brukerne i nødetatene betyr det rent praktisk at de nå kan gjøre de siste forberedelsene for å ta Nødnett i bruk, som dekningsmålinger og opplæring, sier utbyggingsdirektør Dagfinn Sjøvik.
I løpet av året vil vi ha over 60 oppstarter på alt fra store operasjonssentraler til små legevakter og akuttmottak, så det er store innføringsprosjekter som nå også går inn i sluttfasen. Hver eneste av disse vil øke beredskapen i sitt område, og det er flott å få være en del av det, fortsetter Sjøvik.

Målet om utbygging i 2015 er nådd

– Det har ikke bare vært enkelt å bygge et radionett i et land som Norge, med fjell og daler, lange vintre og mye snø. Nå står nettet klart, og målet om landsdekkende Nødnett innen utgangen av 2015 er nådd, sier Sjøvik.
Totalt vil Nødnett ha omlag 2100 basestasjoner på landsbasis.
Les hele pressemeldingen hos DNK