Hopp til hovedinnhold


Nødetatene og Vegdirektoratet advarte om veien. Likevel ble den bygd av Trondheim kommune

Både Vegdirektoratet, ambulansetjenesten og politiet i Trondheim føler seg overhørt i diskusjonen om omleggingen av Jonsvannsveien på Moholt, skriver Adressa (krever innlogging).
Allerede for ett og et halvt år siden begynte bekymringmeldingene å komme fra Vegdirektoratet til Trondheim kommune angående Jonsvannsveien.
– Vi har vært bekymret hele veien, blant annet på grunn av fremkommeligheten for utrykningskjøretøy. Det er derfor ingen overraskelse at det ville oppstå problemer for nødetatene, som er et moment som vil bli viktig i evalueringen, sier sjefsingeniør Torbjørn Haugen hos Vegdirektoratet.

Sagt konsekvent nei til Moholt

Jonsvannsveien er nemlig et prøveprosjekt med varighet på ett år. I og med at Jonsvannsveien er en kommunal vei, trenger ikke Trondheim kommune å søke om fravik – da kommunen behandler det selv. Det opplyser leder for sekretariatet i Miljøpakken, Henning Lervåg.
Vegdirektoratet anbefalte å ha to kjørefelt i hver retning. I stedet ble det bestemt at det skulle være ett felt og en lang midtdeler. Det gjør det umulig for utrykningskjøretøy å komme seg forbi dersom det er en metrobuss som står foran i veibanen, sier Haugen:
– Vi har sagt konsekvent nei til Moholt. En av utfordringene til Trondheim kommune var at alt skulle være klart til 3. august, og det har ikke vært mye rom for å gjøre endringer - selv om vi har vært tydelige i våre tilbakemeldinger flere ganger, både muntlig og skriftlig. Det kunne vært tid og rom for innspill, slik at veien hadde blitt bedre i første omgang, sier Haugen.

Ikke oppgitt i formannskapet

9. mai 2017 ble saken om ombygging av Jonsvannsveien lagt frem i formannskapet. I saksdokumentene er det ikke oppgitt noe om hvordan omleggingen av veien vil påvirke nødetatene, kun at «løsningen vil gi litt dårligere fremkommelighet for biltrafikken i lyskrysset Frode Rinnans veg.» I tillegg påpekes det at «målet med prosjektet er å legge til rette for økt sykling og et bedre kollektivtilbud med økt fremkommelighet».

– Ikke vært en stemme

Monika Grønland Ztony, seksjonsleder ved Ambulansetjenesten Trondheim, St. Olavs Hospital-Klinikk for akutt og mottaksmedisin, forteller at både politiet og ambulansetjenesten har vært i møter i forbindelse med utbyggingen på Moholt. De føler derimot at det de har sagt ikke har blitt tatt til etterretning.
– Ambulansetjenesten har ikke vært en stemme i utbyggingen på Moholt. Nå har vi fått et tilbud om å melde inn alle problemområdene og møtes i slutten av måneden, for å se om det kan gjøres noen strakstiltak. Vi er spesielt kritiske til lengden på midtdeleren. Som minimum skulle den vært forkortet, om ikke fjernet, sier Grønland Ztony.
Les mer om saken hos Adressa (krever innlogging)