Hopp til hovedinnhold


NKT Traume ønsker innspill til revisjon av «Nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge»

Nasjonal traumeplan ble ferdigstilt i 2016, og vedtatt av alle fire regionale helseforetak i 2017. Planen er å revidere den nye traumeplan løpende - hver gang det kommer ny viten eller nye metoder/medikamenter, skriver Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi i en nyhetsmelding.

NKT Traume fikk oppdraget med å lage en hjemmeside og en app for å gjøre traumeplanen tilgjengelig i et praktisk anvendelig format.

Her ligger traumeplanen på nett

Dette tok noe tid, men i dag er både www.traumeplan.no og app-en tilgjengelig. App-en installeres på mobiltelefoner fra Appstore eller Google Play. Søk på MyMedicalBooks og du finner Traumeplan der sammen med andre prosedyrebøker.
Alle planer trenger revisjon.
NKT-Traume har avtale med fagdirektørene i de regionale helseforetak om å foreslå og gjennomføre revisjon. Revisjonsforslagene drøftes med fagdirektørene, og kan umiddelbart etter at de er godkjent iverksettes ved at app-en og nettstedet som huser traumeplanen er enkle å oppdatere.
De inneholder begge også en logg som beskriver hva som er endret, og når.
Vi samler løpende kommentarer til planen og forslag til rettelser og forbedringer. Vi vil likevel invitere alle til å se nøye på planen og vurdere om noe trenger revisjon.
Gruppen som laget denne planen samles igjen rundt jul og gjennomgår forslag til revisjon, før det så sendes fagdirektørene for godkjenning.
Nå er det altså tid for å komme med innspill til revisjon. Send innspill før 1. oktober til post@traumatologi.no.
Les hele nyhetsmeldingen hos NKT Traume