Hopp til hovedinnhold


– Nisselua er på igjen

Unni Espeland Marcussen mistet datteren sin på Utøya. Hun mener alle svakhetene som ble avdekket etter 22. juli, blant annet av Gjørv-kommisjonen, er puttet i en skuff sammen med forslag til beredskapsplaner, skriver NRK Østfold.
Hun er kritisk til at det i Sverige er vilje til å lære og høre på erfaringene, mens det i Norge er helt stille. Som styremedlem i den nasjonale støttegruppa og leder i Østfold, har hun holdt foredrag i blant annet Sverige.
– Hvorfor har vi ikke konferanser i eget land og deler erfaringene på kryss av fylkesgrenser og kommuner. Alt fra oppfølging fra helsevenset til de 31 punktene som kommisjonen listet opp med forbedringspotensiale i vårt norske samfunn.
Hun mener ting må skje fort.
– Beredskapen i Norge er på stedet hvil, det har ikke skjedd noen forbedring etter 22. juli. Det er gjort mye godt arbeid, men planene ligger fortsatt i skuffen. Det er ikke det vi trenger. Treårsdagen for da det verste vi kunne tenke oss skjedde, er her om noen måneder. Og jeg tenker at vi igjen har sunket ned i eventyret om at landet vårt er verdens tryggeste. Vi orker egentlig ikke høre om det grusomme som har skjedd. Nå er nok nok og vi er ferdige med det, sier hun.

– Dessverre skjedd lite

Ulf Leirstein sitter i Justiskomiteen på Stortinget og han beklager at ting har tatt så lang tid. Han lover at den nye regjeringen skal ta tak.
– Jeg skjønner kritikken, dessverre har det skjedd lite siden terroren 22. juli. Derfor er jeg glad for at den nye regjeringen som har tiltråd skal få på plass et beredskapssenter og gi økte midler til politiet. Nå skjer det ting, men det har skjedd lite de siste to årene.
Les mer om saken hos NRK