Hopp til hovedinnhold


Ni av ti pasienter skal slippe å bli kjørt til sykehus

SVERIGE: Da ambulansetjenesten testet ut en ny måte å arbeide på, viste det seg at bare ti prosent av pasientene behøvde å bli kjørt til sykehus og at hele 75 prosent kunne bli hjemme. Nå innføres den nye modellen i hele Halland, skriver Hallandsposten.  

– Tidligere kjørte vi nesten alle til sykehuset. Nå slipper pasienter og pårørende å vente på akuttmottaket unødig, men får likevel den hjelpen de trenger, sier Glenn Larsson, ambulansesykepleier og virksomhetsleder innen ambulansetjenesten i Halland.
Det var Glenn som for snart seks år siden vekket tanken om å forsøke å finne andre løsninger enn å slendrianmessig kjøre pasienter til akuttmottaket.
Ideen innebar et nærmere samarbeid med vårdcentralerna (red.anm: I Norge fastlege og legevakt), hvor det sitter leger med mye kunnskap om sine pasienter.
Ut av dette vokste modellen «ambulant vurdering», som siden 2011 ble testet på pasienter over 75 år. Siden 2014 ble samme modell prøvd på alle over 18 år i  Kungsbacka, og fra og med nå skal arbeidsmåten brukes for alle voksne i hele Halland.
– Vi har testet det ut på flere tusen pasienter og fått arbeidet nøye vurdert, slik at vi kjenner oss klare til å rulle det ut.
Utfallet til de yngre aldersgruppene ble stort sett det samme som for de eldre, det vil si at betydelig færre trengte å dra inn til sykehuset, og at betydelig flere kunne bli hjemme med støtte fra vårdcentralen, forteller Glenn.
Kort fortalt innebærer den nye arbeidsmåten at ambulansesykepleiere vurderer pasientens tilstand ved å måle ulike verdier. Alt nødvendig utstyr, som for eksempel EKG, finnes i ambulansen. Deretter ringer man den vårdcentralen (tilsvarende fastlege) som pasienten tilhører og rådfører seg med en lege.
– Distriktslegene kjenner jo sine pasienter og har også en høyere medisinsk kompetanse. Til sammen kommer man fram til hva som blir best for pasienten, og hvilken hjelp som vårdcentralen og kommunen kan gi, sier Glenn.
Han understreker likevel at pasienter med livtruende tilstander eller akutte skader fremdeles kjøres direkte til akuttmottaket. Ambulant vurdering retter seg mot dem som ikke har akutt sykdom eller skade. I løpet av et år handler det om cirka 3000 personer i Halland.
– Det var en uro for at det skulle bli vanskelig å få tak i legene på telefon, men det har fungert bra. Fordelt på alle vårdcentraler og leger så blir det ikke så mange samtaler, sier Glenn.
Antakelsen om at ambulansen skulle få betydlig lengre utrykningstider har heller ikke vist seg å stemme. Den lengre tiden hjemme hos pasienten blir oppveid av at man som oftest ikke trenger å kjøre til et sykehus.
Modellen har vekket stor interesse, både på nasjonalt nivå og i andre landsting. På flere steder har man allerede tatt i bruk arbeidsmetoden.
Högskolan i Halmstad har vært engasjert i et forskningsprosjekt omkring resultatene.
– Det handler om å gi behandling på riktig nivå. Om man ikke må til akuttmottaket, så har de fleste det bedre ved å bli hjemme. Vil noen absolutt til sykehuset, så tar vi dem med.
Les mer om saken hos Hallandsposten