Hopp til hovedinnhold


NHH mest populært, men mange søkere til helsefag

Paramedisinutdanningene har en stor økning i søkere. Men helt på topp på listen er økonomistudier ved Norges Handelshøyskole.

Fredag morgen ble søkertallene fra Samordna opptak presentert. Men institusjonene fikk dem tidligere i uken, og har hatt tid til å gå gjennom egne tall. Dette skriver Khrono.

Hovedtrenden i år er at helsefag øker, mens lærerutdanning minker.

Sykepleie i Bergen blant de mest søkte

Rekordmange har søkt seg til sykepleieutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) i Bergen. Studiet er det 9. mest søkte studiet i landet, og har ei dobling i talet på førstevalgssøkere.

Også flere andre helse- og sosialutdanninger på HVL opplever en markant økning i tallet på førstevalgssøkere.

— Vi trur de gode søkertallene til sykepleieutdanningene våre kan ha noe med den pågåande korona-pandemien å gjøre, sier prorektor for utdanning Bjørg Kristin Selvik i en pressemelding fra HVL.

I tillegg til helse- og sosialutdanningene opplever også økonomiske og administrative fag i Bergen ei sterk søking, på lik linje med resten av landet.

Mange til paramedisin

Helsefag har en økning over hele landet. Ved Nord universitet har deltidsstudiet i sykepleie i Vesterålen 4,7 søkere per studieplass. Ellers er det bachelorprogram i dyrepleie som har flest søkere. Totalt 5188 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg, skriver universitetet på egne nettsider.

Også Høgskolen i Innlandet har gode søkertall til sine deltidsstudier i sykepleie, med over åtte søkere til hver studieplass.

Høgskolen i Østfold tilbyr bachelorutdanning i paramedisin for første gang fra høsten. Studiet har nesten 21 søkere per studieplass, skriver høgskolen på egne nettsider. Gledelig, sier rektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen.

– Vi har vært klar over at dette studiet har vært ønsket og etterspurt av samarbeidspartnere i helsetjenesten, men at studiet skulle gå rett inn med toppnotering i første runde var veldig gøy. Det er liten tvil om at den prehospitale helsetjenesten vil bli ytterligere styrket gjennom denne utdanningen, sier han til egne nettsider.

Høgskolen har samlet sett en økning i tallet på søkere til helse- og velferdsfag.

Paramedisin er også populært ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. Ved Norges nordligste universitet blir det jublet over at de for første gang har mer enn 10 000 søkere.

Det er fortsatt paramedisin og luftfartsfag som er de mest populære bachelorstudiene ved UiT. Paramedisin har 324 søkere på 20 studieplasser, 16,2 søkere pr. plass, mens luftfartsfag har 168 søkere på 12 studieplasser, 14 søkere pr. plass.

Sykepleie populært i Stavanger

Universitetet i Stavanger (UiS) startet opp utdanning i paramedisin i fjor. Den er fremdeles svært populær. UiS har en økning i antall søkere på 5,4 prosent sammenlignet med fjoråret. Med 6 366 primærsøkere er dette ny rekord for universitetet på Sørvestlandet.

Som tidligere år er det sykepleieutdanningen som topper søkerlisten ved UiS, med over 800 primærsøkere.

– De siste månedene er det blitt enda tydeligere hvor viktige helseyrkene er for samfunnet. Det er bra at mange ønsker å utdanne seg innenfor omsorg og helse. UiS satser på helserelaterte utdanninger. Det er mye spennende som skjer framover med nytt sykehus på Ullandhaug i 2023, og forhåpentligvis også medisinstudier ved UiS.

Det sier Rune Dahl Fitjar, som er prorektor for innovasjon og samfunn ved UiS, i en pressemelding.

Den nye bachelorutdanningen i psykologi er det nest mest søkte studiet ved UiS. På landsbasis er psykologistudiet ved UiS det åttende mest søkte studieprogrammet i primærsøkere per studieplass uansett studieretning.

Hjerte og hjerne

— Årets søkertall viser at søkerne har valgt både med hjerte og hjerne. Studiene som øker mest, samsvarer med noen av områdene der vi vet at arbeidslivet har størst behov for kompetanse, og tallene kan tyde på at søkerne har fanget opp disse signalene, sier prorektor Nina Waaler ved OsloMet i en pressemelding.

Som Khrono har skrevet, er det en stor økning i tallet på søkere til sykepleieutdanningen. Men også teknologifag og økonomiske og administrative fag har en økning.

– Årets søkertall viser at søkerne har valgt både med hjerte og hjerne. Studiene som øker mest, samsvarer med noen av områdene der vi vet at arbeidslivet har størst behov for kompetanse, og tallene kan tyde på at søkerne har fanget opp disse signalene, sier prorektor Nina Waaler ved OsloMet i en pressemelding.

Som Khrono har skrevet, er det en stor økning i tallet på søkere til sykepleieutdanningen.

Les hele saken hos Khrono.