Hopp til hovedinnhold


Nettkrøll fører til journaltrøbbel

Dårlig nett gjør at legene om bord på ambulansebåten «Eyr Myken» ikke får tak i journaler og epikriser, skriver Rana Blad.
Dårlig internettforbindelse på ambulansebåten «Eyr Myken» er en del av hverdagen til helsepersonellet om bord. En av følgene er at legen ikke får tilgang journaler og epikriser.
En av pasientene som erfarte dette, sendte nylig bekymringsmelding til Rødøy kommune og fylkeslegen. I brevet skriver vedkommende at problemet har vart i et halvt år og at legen har vært tvunget til å ty til penn og papir.
«Det er bekymringsfullt at et slikt problem som i ytterste konsekvens kan sette pasienters liv og helse i fare, ikke er tatt mer på alvor av Helse- og omsorgsetaten i Rødøy kommune, og blitt løst for lenge siden.»
Les mer om saken hos Rana Blad