Hopp til hovedinnhold
Fra NTNU på Gjøvik der sykepleiere og paramedisinere utdannes. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.
Fra NTNU på Gjøvik der sykepleiere og paramedisinere utdannes. Illustrasjonsfoto: Jørn Finsrud.


Nesten en av fem ønsker seg bort fra helsetjensten

Høy arbeidsbelastning oppgis som hovedårsaken når nesten en av fem sykepleiere oppgir at de ønsker å jobbe andre steder enn i helsetjenesten.

Norsk Sykepleierforbund (NSF) har etter årets medlemsundersøkelse fått svar fra mer enn 18.000 sykepleiere. Der svarer 7,7 prosent av yrkesaktive sykepleiere at de ønsker å bytte jobb, og da til andre jobber enn i helsetjenesten.

Prosentandelen tilsvarer om lag 15.000 sykepleiere. Mens arbeidsbelastningen blir oppgitt for 29,9 prosent som årsak, er lønn årsak nummer to, med 26,1 prosent.

Belastning som følge av turnus kommer også høyt opp, med 11,8 prosent. Undersøkelsen samsvarer med hva NSF har fått av resultater tidligere.

– Lønna må opp og belastningen ned, men vi må også se på organisering og ledelsen av helsetjenestene våre, sier leder i Sykepleierforbundet Lill Sverresdatter Larsen til Sykepleien.

Mange år fram

Til Dagsavisen etterlyser Sverresdatter Larsen fortgang i arbeidet med å digitalisere helsesektoren, som et tiltak som kan avhjelpe arbeidsbelastning og rekrutteringsproblemer i norsk helsevesen.

– Digitalisering av sykepleietjenesten er ikke planlagt før i 2035. Nasjonal digitalisering og bruk av teknologi og KI kan sammen med lønn og bedre arbeidsvilkår frigi kapasitet, hjelpe med å snu utviklingen, sier hun til Dagsavisen. Hun påpeker også at dette påvirker akutte tjenester og beredskap.

Dette er nåtid. I fremtiden må vi klare å beholde alle vi utdanner, sier lederen i Sykepleierforbundet.

Ambulansepersonell

I mars i år gjorde Delta en undersøkelse, som viste at 40 prosent av de spurte ambulansearbeiderne vurderer å bytte yrke.

Ambulanseforum spurte da også leserne om de vurderer å bytte jobb, der 760 svarte på undersøkelsen. 26,6 prosent svarte at de trives godt i jobben og ønsker å fortsette i ambulanseyrket. 28,4 prosent av leserne svarer at de er usikre, og ser det an.

Mens 26,6 prosent svarer at de ønsker seg til et annet yrke. Et svaralternativ for Ambulanseforums lesere var også at de allerede har byttet jobb fra ambulanseyrket. Der svarer 13,6 prosent at de har gjort nettopp det.