Hopp til hovedinnhold
Appelsin. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Nei, C-vitamin har ingen effekt ved blodforgiftning

Nye resultater fra en stor internasjonal forskningsgruppe avkrefter at C-vitamin har effekt ved blodforgiftning. Resultatene kommer en drøy uke etter at tv-2 fortalte om «mirakelkuren» som blir brukt ved Volda sykehus, skriver Lommelegen.
Bakgrunn: Legene uenige om «mirakelkur» for å reverse sepsis
TV2: Knusende dom over «mirakelkuren», lege nekter å slutte med den
I januar i år kunne tv-2 meddele at «En billig cocktail av C-vitamin og kortison har ført til heftig debatt i legeverdenen». Saken omhandler tilførsel av c-vitamin og tiamin i tillegg til konvensjonell behandling ved blodforgiftning (sepsis). Behandlingen er ikke anerkjent av flertallet av norske leger, men har likevel i følge tv-2 vært brukt av Volda sykehus siden forsommeren 2017. Her skal et sekstitalls pasienter ha mottatt behandlingen.
Behandlingsprotokollen kalles Dr. Mariks C-vitaminprotokoll etter legen som lanserte den Paul Marik ved Eastern Virginia Medical School i USA.
Marvik har hevdet at leger som ikke benytter seg av behandlingen ikke har fotstått forskningen og at det medfører unødvendige dødsfall. I tidsskriftet Chest publiserte Marik i 2017 forskningsartikkelen «Hydrocortisone, Vitamin C, and Thiamine for the Treatment of Severe Sepsis and Septic Shock» (Vitamin-c og tiamin i tillegg til konvensjonell behandling ved blodforgiftning), her konkluderer han og medforfattere med at behandlingen reduserer antallet pasienter som får nyreskade og død som følge av blodforgiftning. Lege Eivind Vinjevoll stod frem på tv-2 i støtte for behandlingen:
«Når du først har gitt behandlingen til en pasient - og observert at den virker, er det vanskelig å ikke gi behandlingen til den neste pasienten. Bordet fanger. Det blir vanskelig å unnlate å behandle, på ett moralsk grunnlag. Jeg hadde ikke hatt det godt med meg selv dersom vi hadde sluttet nå»
Studien til Marik en retrospektiv studie, det vil si at forskerne har funnet pasienter som henholdsvis klarte seg dårlig etter en blodforgiftning og sammenlignet med andre som hadde et gunstigere utfall. Slik kan de gå tilbake og undersøke hva som ble gjort annerledes i de ulike gruppenes behandling.
En slik randomisert kontrollert studie ble publisert 17. januar av en internasjonal gruppe forskere fra blant annet Australia, New Zealand og Frankrike (Red.anm.: Vissnok i JAMA). Her undersøkes behandlingen ved at en gruppe 216 pasienter med septisk sjokk enten fikk C-vitamin og tiamin sammen med konvensjonell behandling, eller konvensjonell behandling alene.
Resultatene viste at det ikke var noen signifikant forskjell mellom de ulike gruppene. Pasientene som fikk C-vitamin hadde ingen økt overlevelse eller mindre behov for øvrige medikamenter (medisiner for å øke blodtrykket).
Les mer om saken hos Lommelegen