Hopp til hovedinnhold


Nattarbeid gir promillesymptomer

Nattarbeid gir vesentlig høyere ulykkesrisiko enn dagarbeid, og kan redusere blant annet situasjonsforståelse og reaksjonstid tilsvarende effekten av alkoholpromille fra 0,5 – 1, viser internasjonal forskning.

nattarbeidNattarbeid gir vesentlig høyere ulykkesrisiko enn dagarbeid, og kan redusere blant annet situasjonsforståelse og reaksjonstid tilsvarende effekten av alkoholpromille fra 0,5 – 1, viser internasjonal forskning.

Forkortet versjon av artikkel i Ambulanseforum nr. 6 2008

Les også: Stor studie av skiftarbeid og helseplager

Natt- og skiftarbeid innebærer opptil 60 prosent større fare for arbeidsulykker, oppsummerte Petroleumstilsynet etter et ekspertseminar om konsekvenser av arbeidstidsordninger i fjor høst.

Vi er dagdyr
– Ulykkesrisikoen er høyere på nattskift enn dagskift, og hovedgrunnen er rett og slett at den indre biologiske klokken innstiller kroppen slik at den går på lavgir om natten, sier Ståle Pallesen, professor i psykologi ved Universitetet i Bergen. – Vi fungerer dårligere, alt går saktere.

Kroppstemperaturen faller sakte men sikkert fra ti-elleve-tiden om kvelden til den kommer på et minimum klokka fem om morgenen. På denne tiden merker mange som går nattevakt at det er aller vanskeligst å holde seg våken. Så stiger kroppstemperaturen igjen, og cirka to timer etter at den har begynt å stige våkner man.

Mennesket er rett og slett et dagdyr.

Flere feil om natten
Hvordan reaksjonstiden til en ambulansesjåfør i utrykning natt til mandag, etter en lang helgevakt burde kanskje vært undersøkt?
– Det er dokumentert at bilulykker skjer mer hyppig om natten, sier Pallesen.

Og hvordan er egentlig situasjonsforståelsen til ambulansepersonell, sykepleiere eller leger mot slutten av en hektisk helgevakt?

– Undersøkelser har vist at helsepersonell har en større tendens til å gjøre feil om natten enn om dagen. For eksempel når det gjelder administrering av medikamenter, beregning av doser og overvåkning av display.

En av de første virkelige gode undersøkelsene på dette ble publisert i det svært anerkjente tidsskriftet New England Journal of Medicine i 1971. Her ble det funnet at leger som hadde hatt vakt natten før gjorde flere feil i vurdering av EKG enn leger uten vakt natten før.

24-timers samfunnet
Visstnok jobber nå 16% av befolkningen regelmessig eller av og til om natten, og antallet som jobber natt og skift øker. Det er mange oppgaver som må løses 24 timer i døgnet, særlig i helsesektoren og i sikkerhetssektoren, og etter hvert i en god del industri. Men også helt andre typer virksomheter begynner å ha døgnåpent.

– Som søvnforsker ser jeg ikke på dette som en positiv utvikling, sier Pallesen. – TV, Internett, sms, tv-spill og så videre gjør at mange får for lite søvn og fungerer dårlig på jobb eller skole.