Hopp til hovedinnhold


Nasjonalt traumeregister

Ny og forenklet registrering av traumer skal gjøre det lettere å forske og sammenligne kvalitet på tvers av landegrenser eller i samme land.

Ny og forenklet registrering av traumer skal gjøre det lettere å forske og sammenligne kvalitet på tvers av landegrenser eller i samme land.

Svært forkortet utgave av artikkel i Ambulanseforum nr. 4 2010.

Ønsker du å abonnere? Sjekk her.

Les også: Nasjonalt traumesystem - Helse- og omsorgsdepartementet må på banen

En ny Utsteinmalen for traumer ser ut til å bli forsøkt tatt i bruk i mange europeiske land, og registrering ut fra samme mal skal foregå ved traumesykehusene i Norge allerede fra i år, eller relativt sikkert i 2011.

Kjetil Ringdal, som er fullfinansiert SNLA-stipendiat, jobber med å få et Nasjonalt traumeregister oppe og gå i Norge

Den skal integrere alle delene i kjeden, fra det prehospitale ledd til det lokale sykehuset, det regionale og til rehabilitering,  altså fra a til å.

- Prehospitale data og informasjon spiller en kjempeviktig rolle. Alt som skjer der legger premissene for videre behandling, eller kan gjøre det.

Traumeregisteret vil også være en viktig bit i et nasjonalt traumesystem. Det vil også kunne gi pekepinner om hvilke system som oppnår best resultater.

- I dag vet vi lite om kvaliteten på traumebehandlingen ved hvert sykehus i Norge, eller distribusjonen av skadde. Vi vet litt, men ikke nok. Registeret vil gi kunnskap om effektene av å bli behandlet i dette systemet. Da vi ennå ikke har et nasjonal traumeregistrering umuliggjør dette sammenligninger innad i Norge, sier Ringdal.