Hopp til hovedinnhold


Nasjonalt nummer til legevakt opprettes i september

Fra 1. september innføres et nasjonalt legevaktnummer – 116 117, siterer Adressa NTB.
Regjeringen vedtok fredag nye krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Legevaktsentralen skal over hele landet motta henvendelser via nummeret 116 117. Ved behov viderekobles samtalene til andre legevaktsentraler og AMK.
– Ett felles legevaktnummer vil gjøre det lettere for folk å nå legevakttjenesten. Vi unngår tidstap, noe som kan være avgjørende i akutte situasjoner, sier helseminister Bent Høie (H).
Akuttmedisinforskriften, som trer i kraft 1. mai, stiller strengere krav til bemanningen på ambulansebiler. Det må være med minst to personer, der minst en må ha autorisasjon som ambulansearbeider. Den andre må ha autorisasjon eller lisens som helsepersonell.
Kravene til leger i kommunal legevakt er også skjerpet. Leger som har vakt alene, må enten være spesialist i allmennmedisin eller være godkjent allmennlege med tre års veiledet tjeneste.
Les mer om saken hos Adressa