Hopp til hovedinnhold


Nasjonalt nødmeldingsprosjekt og dashboard

Helsedirektoratet oppfordrer deg til å besøke det nye «dashboardet» med visualiserte data og kartverk for ambulanse- og nødmeldetjenesten.

Justis- og beredskapsdepartementet fikk i desember 2014 overlevert en rapport fra Nasjonalt Nødmeldingsprosjekt som konkluderte med at Norge fortsatt bør ha tre nødnummer og at det ikke skal etableres felles nødmeldingssentraler.

Prosjektet anbefalte imidlertid at nødsentralene til brann og politi bør samlokaliseres og at disse sentralene dekker samme opptaksområde.

Som en oppfølging av Nasjonalt Nødmeldingsprosjekt, har regjeringen konkludert med at det skal etableres et tverretatlig Program for Forbedring av Nødmeldingstjenesten (PFN) som skal kartlegge og planlegge for forbedringer innen alle nødetatene.

Det vil omfatte tiltak innenfor alle de seks felles forbedringsområdene fra Nasjonalt Nødmeldingsprosjekt, kapasitet, kompetanse, teknologi, styring og forvaltning og lik forståelse av lovverk og organisering.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.