Hopp til hovedinnhold
NMUH-brief på Gardermoen før avreise til Trondheim.

Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte er nå operativt – også i luften

NMUH-brief på Gardermoen før avreise til Trondheim.


For første gang er en kuvøsebasert høyrisikosmittetransport gjennomført i Skandinavia.

Fra Ambulanseforum nr. 1 2020 Av NMUH-gjengen

Etter utbruddet av ebolavirussykdom i Vest-Afrika i 2014 etablerte Oslo universitetssykehus (OUS) en midlertidig beredskap for transport av pasienter med «høyrisikosmittesykdom».

Dette omfatter sykdommer som smitter svært lett og har høy dødelighet, og der det vanligvis ikke finnes effektive vaksiner eller medikamenter.

Beredskapen ble testet da en ebolasmittet norsk kvinne ble repatriert fra Sierra Leone til OUS Ullevål i november 2014. Erfaringene fra ebolautbruddet ledet fram til anskaffelsen av en ny spesialbygget CBRNE-intensivambulanse og utviklingen av en ny type transportkuvøse (EpiShuttle).

Beredskapen ble formalisert i 2018 ved at et permanent «Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte» (NMUH) ble opprettet av Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CRBNE-senteret), på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Helse Sør-Øst RHF.

NMUH gjennomfører to-tre

praktiske øvelser hvert år i tillegg til individuell ferdighetstrening og

MTU-trening.

Teamet er satt sammen av personell fra prehospital klinikk ved OUS (ambulanse- og luftambulanseavdelingene) og medisinsk klinikk (CBRNE-senteret og infeksjonsmedisinsk avdeling), inkludert ansatte ved det nasjonale høysikkerhetsisolatet på OUS Ullevål. Formålet med NMUH er å trene opp en tilstrekkelig stor «ekspertgruppe» til at slike transportoppdrag kan gjennomføres på en trygg og forsvarlig måte når det oppstår behov for å flytte pasienter til det nasjonale høysikkerhetsisolatet.

Forberedelser in-flight til Trondheim
Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmitte (NMUH) gjør forberedelser in-flight til Trondheim. Foto: Ronald Rolfsen

NMUH gjennomfører to-tre praktiske øvelser hvert år i tillegg til individuell ferdighetstrening og MTU-trening. I høst ble det gjennomført en større transportøvelse i samarbeid med St. Olavs hospital i Trondheim – «øvelse Lasse» – der utgangspunktet var en pasient med påvist Lassa-feber som skulle overflyttes til Ullevål for videre behandling.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.