Hopp til hovedinnhold


Nasjonale fysiske krav?

Helseministeren sa i en spørretime på Stortinget i mars at hun skulle be Helsedirektoratet om en vurdering av om det trengs nasjonale krav til fysisk egnethet hos ambulansearbeidere, men har ikke gjort det ennå.

Helseministeren sa i en spørretime på Stortinget i mars at hun skulle be Helsedirektoratet om en vurdering av om det trengs nasjonale krav til fysisk egnethet hos ambulansearbeidere, men har ikke gjort det ennå.

Utdrag fra artikkel i Ambulanseforum nr. 3 2010

Abonnere på Ambulanseforum? Sjekk her

Bakgrunn: For feit for faget?

Saken har kommet opp etter at tre ambulansearbeidere har blitt oppsagt etter å ha strøket på kondisjonsdelen av de fysiske testene Nordlandssykehuset bruker for å vurdere ambulansepersonellets fysiske form. En såkalt UKK-test.

Begrunnelsen er at de har for dårlig fysisk form til å kunne utøve yrket. Det har ført til en arbeidsrettsak, og ambulansearbeiderne vant i Salten Tingrett, blant annet fordi retten ikke vurderte at de fysiske testene som er brukt er relevante nok. Nordlandssykehuset velger å ikke anke dommen.

Ambulanseforum ringte Helse- og omsorgsdepartementet for å høre om de har bedt Helsedirektoratet om å foreta en slik vurdering.

”Dialog”
Statssekretær Ragnhild Mathiesen svarer:

- Helsedirektoratet har fått et tildelingsbrev fra oss i år, hvor det har fått i oppgave å foreslå nasjonale krav til ambulansebiler, og vurdere endringer. Vi er i en dialog om konkretisering av dette oppdraget, og i den forbindelse vil det være naturlig å vurdere eventuelle fysiske krav i den sammenhengen.

Ja vel. Vi ringer Helsedirektoratet for å høre litt nærmere om dialogen om ambulansebiler og om vurderingen av nasjonale fysiske krav er tatt opp i denne sammenhengen fra departementets side.

Ikke fått oppdraget
Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør for divisjon for spesialisthelsetjenesten i Helsedirektoratet har ikke hørt noe om en dialog om vurdering av nasjonale fysiske krav for ambulansearbeidere:

- Vi har ikke fått i oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet å se nærmere på nasjonale krav for fysisk form på ambulansearbeidere, så vi har ikke sett nærmere på det.

Så vi noterer oss at dialogen tydeligvis har stoppet  litt opp en del måneder om dette.