Hopp til hovedinnhold
Nødnett helse. Foto: Wikimedia Commons


Nasjonal veileder for nødnett i helsetjenesten

Med innføringen av Nødnett får helsetjenesten et enhetlig system for kommunikasjon innenfor den akuttmedisinske kjeden og mot de andre nødetatene.

Fra Ambulanseforum nr. 5 2015. Tekst: Helsedirektoratet

Veilederen skal legge til rette for optimal bruk av Nødnetter sendt til alle landets kommuner og helseforetak, og er tilgjengelig på Helsedirektoratets nettsider.

Sentralt i veilederen:

  • Den beskriver roller, ansvar og juridiske rammer ved bruk av Nødnett.
  • Beskriver generell og operativ bruk og funksjoner i Nødnett.
  • Tydeliggjør sambandsstruktur (Fleetmap), talegrupper og kommunikasjon mellom Nødnett og Helseradionett.
  • Omtaler drift, vedlikehold og forvaltningsoppgaver.

Formålet med felles prosedyrer er å styrke samhandlingen i og mellom tjenestene.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.