Hopp til hovedinnhold


Nasjonal veileder for masseskadetriage

Helsedirektoratet lanserte en «nasjonal veileder for masseskadetriage» i juni 2013.

Ambulanseforum nr. 5 2013. Tekst: Anders Rostrup Nakstad, overlege i luftambulanseavdelingen - Oslo universitetssykehus og Bjørn Jamtli, seniorrådgiver i avdeling medisinsk nødmeldetjeneste, Helsedirektoratet

Dette er den første leveransen i direktoratets oppfølgingsarbeidet etter hendelsene 22. juli 2011.

Arbeidet med veilederen har vært gjort i nært samarbeid med de som arbeider i den akutte delen av helsetjenesten.

Hensikten med veilederen har vært å utvikle enkle og konkrete retningslinjer for å sikre at alle typer personell benytter samme type sorterings og merkeprinsipper i store ulykker og masseskadesituasjoner.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.